Stillingskode 1060 lønn

Betydning av lønnsøkning – lønnsøkning. Dersom man ikke befinner seg i laveste lønnstrinn i lønnsspennet, får man kun det generelle tillegget på kr 12. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige . Hvert år forhandler staten med LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio om lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet. Under disse forhandlingene fastsettes det også nye satser for de statlige lønnstrinnene som alle statsansatte har i sin arbeidskontrakt.

Statens lønnstrinn henviser til . Mulighet for trening inntil timer pr uke i arbeidstiden. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater og resultatet . Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat. Beregning av lønn og trekk for. Lurer du på hva lønna de blir hvis du går opp noen lønnstrinn ? Nedenfor er et utdrag fra statens lønnsregulativ som gir en oversikt over de ulike trinnene den norske stat opererer med. Regulativet er rammeverket som inndeler statens lønninger i lønnstrinn – noe som skaper et klart og gjennomsiktig system, men som ofte . For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.

Vi dekker dine flytteutgifter etter fastsatte regler og kan være behjelpelige med å skaffe bolig til deg. Du får pensjonsordning . Alle lønnsspenn heves med lønnstrinn i bunn og med. Høgskolen i Oslo og Akershus – Lønnspolitikken omfatter alle ansatte i høgskolen. Avdelingslederen vil være en av syv avdelingsdirektører i IMDi-direktørens.

For særskilt godt kvalifisert søkere kan høyere lønn vurderes Gode pensjons- og forsikringsordninger. Desember – Lagre – Send til en. Hovedtariffavtalen i staten (HTA) gir en oversikt over hvilke stillingskoder og stillingsbetegnelser som kan benyttes. Førstekonsulent Forvaltningsoppgaver innenfor administrative fagområder (som regnskap, personal, lønn , studieadministrasjon, forskningsadministrasjon, arkiv). Kunngjøringstekstens innhold.

Maler for kunngjøringstekstens og betenkningens innhold er inntatt i ”Veileder for tilsettingsprossessen ved Universitetet i Tromsø”. Lærekandidat lønn i av . I tabellen under vises gjeldende lønnstrinn for de ulike stillingskodene : Oppdateres. Vedlegg viser en oversikt over stillingskoder med tilhørende lønnsspenn, det er innenfor den rammen lønnen kan fastsettes og justeres uten øvrig forespørsel til sentralt nivå . Lønn – Revisorgruppens inndeling.