Stamcelletransplantasjon norge

Stamcelletransplantasjon. Behandlingsformer for kreft i blodet og benmargen. Transplantere stamceller fra giver til pasient. For første gang får MS-pasienter stamcelletransplantasjon i Norge.

Slik behandling er potensielt kurativ for utvalgte pasienter med relativt kort forventet overlevelse med andre behandlingsmodaliteter.

Vi mennesker blir stadig eldre, og visse former for leukemi rammer vanligvis etter års alder. Pasientgruppen som i løpet av livet kan få behov for en stamcelletransplantasjon er derfor i . Internasjonalt fører Sverige an, mens Norge er som andre land. Hvorfor anvendes ikke stamcelletransplantasjon mer, når legemiddelfirmaenes dyre . I løpet av denne tiden har metodene blitt bedre, men fremdeles er det mange som betrakter behandlingen som utprøvende.

I Norge har man frem til nå kun satt døra på gløtt for stamcellebehandling for . Hun stiller seg uforstående til påstandene til . Hvert år får 350–4nordmenn multippel sklerose (MS), men til nå har kun MS-pasienter fått stamcelletransplantasjon i Norge.

Ved allogen transplantasjon gis celler fra en frisk giver (donor) til en pasient (resipient ). Ved autolog transplantasjon kommer cellene fra pasienten selv. For etnisk norske pasienter kan vi derfor i dag skaffe en HLA-vevstypeidentisk stamcellegiver til nesten alle pasienter som trenger en allogen stamcelletransplantasjon. Allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon hos barn i. Margrete Hvidsteen, medisinstudent, UiO. Veileder: Jochen Büchner, PhD.

Barnemedisinsk avdeling, Rikshospitalet. Prosjektoppgave, medisinsk fakultet. Likevel får kun et knippe MS-pasienter tilbud om slik behandling i Norge. Stadig flere velger derfor å reise utenlands.

Legemiddelindustrien tjener store penger på rådyr bremsemedisin som ikke gjør ms-pasienter friske. Hvorfor satses det ikke penger i Norge på å få godkjent stamcelletransplantasjon , en behandling norske ms-pasienter reiser i hopetall til utlandet for å ta – på egen regning? VI KREVER finansiering NÅ! Vi KREVER at langt flere får stamcelletransplantasjon ! Kriteriene for å få stamcelletransplantasjon er . Nevrolog Lars Bø er mannen som gjennomfører stamcelletransplantasjon i Norge.

Den omfattende behandlingen foregår på Haukeland universitetssykehus.

De ønsker å behandle flere pasienter, men etterlyser også bedre dokumentasjon. At fem nordmenn har reist sammen til Mexico for å gjennomføre. Per Martin Mo (35) er den første i Norge som har fått stamcelletransplantasjon mot alvorlig MS-sykdom. Han føler det som om han har vunnet i Lotto. Effekten av stamcelletransplantasjon ved MS er ikke dokumentert godt nok.

Det gjør det vanskelig å innføre metoden når vi ikke er sikre på om den virker. Derfor er vi glade for at fagmiljøene i Norge ønsker å sette i gang en studie. Vår oppfordring er å gå i gang med å planlegge studien, at man får med .