Spener ku

Om man klemmer på en melkefylt spene , er det lettere for melken å gå opp enn ne så den vil forsvinne opp i juret. Derfor er trikset med melking å kunne sperre av over melken, og klemme på området der det er melk for å få den presset ut. For at man skal få melk ut av juret, må kua først gi ned.

Det vil si at den begynner . Jur, melkekjertler hos pattedyr.

Av husdyrene har ku atskilte kjertler, sau, geit og hest har mens gris har 10–og hund 10. Melken dannes i et spesielt epitel som danner veggen i . Alle vet at det er kalven som er babyen til kua. Men hvor lenge er den kalv?

Og hva heter de etterpå? En guttekalv blir kalt oksekalv eller stutekalv helt fra starten av, og vanlige navn på en jentekalv kan være: kossekalv, kukalv, kvigekalv eller kyrekalv. Kua spiser grovfôr (fôr laga av gras og strå) og kraftfôr.

Hva er det viktigste innholdet i kraftfôr? Hva kalles ungen til geita? Kylling, Killing, Geitekalv. Fire spener : en til lettmelk en til h-melk en til fløte og en til å SUGE subsidier fra forbrukere og skattebetalere! Hvor mange spener har ei . Dette er jo opplagt barnelærdom.

I juret formerer bakteriene seg videre i mel- kegangene eller i selve jurvevet. Kua reagerer på inntrengeren med en betennelsesreaksjon og vi har en mastitt. En passende spenelengde på ei voksen ku er 5-cm. Store spener blir lettere utsatt for skader mens små spener skaper problemer ved maskinmelking.

Spener med sylinderform eventuelt med moderat kjegleform er holdt for å være best. Spenekanalen (Ductus papillaris) er kledd med flerlaget plateepitel med samme. Antall spener er nok en naturens tilfeldighet. Urtilstanden er nok patter langs hele buklisten, slik en kan se det hos hun katt, gris og mange fler. Så har det skjedd en reduksjon, til to eventuelt fire, som hos kua.

Har lett meg fram til at kuas slektning yak også har fire spener.

Det er ikke antall spener som . Vidtstilte, dårlig plasserte spener. Moderat kjegleforma spener er ingen feil. Kølleforma spener er ofte tungmelka. Spenene bør være passe store for maskinmelking.

He he, ikke så ille altså, men dog. Har ammet litt over et år, og er høygravid igjen nå eter det. Lurer sånn på om de blir mindre, og hvor normalt dette er. Johannes Wallmann, Philipp Jakob Spener und die An fdnge des Pietismus, 2d rev. Juret hos hest, ku , sau og geit sitter mellom bakbeina.

Ku , hest, sau og geit føder ofte bare 1-unger om gangen, og disse er velutviklet – de kan gå allerede få minutter etter fødselen. God kvalitetsmjølk kommer av seg selv, såfremt hygienen og utstyret for mjølking er bra, kua blir gitt nok og riktig fôr og miljøet kua står oppstallet i er bra! Her kan man generelt velge jur som egenskap eller velge inn den detaljen som er problemet med juret hos kua som skal insemineres. Det beregnes avlsverdier for ulike juregenskaper, ni som inngår i samla avlsverdi, i tillegg til en samleindeks for jur og spener.

I disse beregningene tas det hensyn. Spener berufft sich dagegen auff dere Ausleger und insonders auffD. Spener hat mir meine Auslegun eiff marn Ä dagegen selbst keine. Verstande die letzteo ÄHrjeute denn dabey bleibmao. Antibiotika bruker Folkestad bare når det er ytterst nødvendig.

I år har vi bare behandlet ei ku. Hun hadde jurbetennelse, og fikk en mild behandling av antibiotika. Vi behandler bare når det er nødvendig, og da har kua som regel betennelse i en spene. Mange interessanne metoder.

Side jur, framtunge jur, midtbånd som ryker og spener som spriker i alle kanter. Jur kan være til besvær i alle fjøs, og det var kanskje ikke så rart at melkeprodusent og styremedlem i Geno, Inger-Lise Ingdal fikk hundrevis avda hun la ut bilde av disse to kyrne på facebooksida Forum for .