Slakteweb nortura

I tillegg har Min side en løsning for livdyrformidling og mange andre tilpassede funksjoner. Min side utvikles fortløpende, og er mobiltilpasset for smarttelefon og nettbrett. Her finner du diverse fagstoff, og du får tilgang til Min side med bl. Bruk Min side til å melde inn slaktedyr og livdyr, se hvilke dyr du har innmeldt, eller sjekke dine slakteresultater. Er du med i lammering, skal du melde inn til din lammeringleder.

Medlemsportalen er eiernes informasjonskanal. Nortura SA er eid av ca 18. Når slaktedata er klar, så velg Eksport til tekst under Eksportvalg. Nytt vindu kommer opp, høyreklikk og velg select all.

Høyreklikk igjen og klikk copy. Finn igjen slakteweb i Led-Sau og klikk les-knappen. Ved å gå inn på Min side finner du selv alle dine avregninger og du sparer ekstra tid på medlemssenteret.

Feil brukernavn eller passord. Glemt passord Glemt prod. Vi tror samlingen vil bidra til å gi økt faglig kompetanse og i tillegg treffes vi til hyggelig sosialt fellesskap. Fredag er dagen vi samles til fellesforedrag, om kvelden blir det festmiddag, underholdning, utdeling av Mi har det greit prisen og . Den blir ofte kalla Hygieneforskriften, og skal blant anna sikra at vi har riktig identitet på dyra når dei kjem inn til slakt, og at vi ikkje slaktar dyr som har restriksjonar på grunn av behandling.

Fyll inn e -post adressen din for å melde deg på vår e-postliste. Møtene ledes av kretsens leder, eller en som velges av kretsmøtet. NYHETEN ER OPPDATERT MED SAKER FRA MEDIA.

Min side erstatter “Slakteweben” med de funksjoner som er tilgjengelig, men også en helt ny løsning for livdyrformidling er med i Min side. Inntil videre kjøres Min side parallelt med “gammel Slakteweb ”. Norges største private kjøttbedrift. Fatland har fire produksjonsanlegg.

Vi henter slakt fra hele Sør-Norge og har fokus på de firbeinte dyreslag. Hvordan få til adresse på slakteweb ? Se hele profilen på LinkedIn og finn Tronds forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter. Trond har jobber oppført på profilen. Oversikt over rådgivere andre dyreslag finnes på våre nettsider.

Rovdyrdata og data for tap av sau og lam til freda rovvilt ble hentet fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, Statens naturoppsyn og. Direktoratet for naturforvaltning sitt nettsted. Alle de økonomiske beregningene tok utgangspunkt i en besetning på 50. Fem av Prima Jærens produkter har mottatt Matmerk sitt kvalitetsmerke.

Vi er både stolte og ydmyke, men mesteparten av æren skal våre driftige bønder ha. Emneord til denne artikkelen. Husdyrproduksjon Norsk Landbruk. Systemet har vært i drift i Midt-Norge en stun og vil bli tilgjengelig for produsenter i resten av landet i løpet av året. Keywords: nortura, nortura medlem, nortura medlem.

Skriv svaret med tall: Hva er pluss 3? Norsvin er en medlemsorganisasjon eid av norske svineprodusenter. Ingris web Registreringssystem for produksjonsdata. Legg inn ditt tisifrede produsentnr og tilhørende passord.

Dette er passordet ditt hos produsentregisteret, de samme du benytter flere andre steder, f. Dine personopplysninger hentes så fra produsentregisteret. Merk at dersom du gjør endringer her .