Slaktevekt hjort

Hjort eller kronhjort (Cervus elaphus) tilhører slekten ekte hjorter (Cervus) i familien hjortedyr (Cervidae) og finnes vilt over store deler av Europa og i visse strøk av Lilleasia, Midtøsten, Asia og Nord-Afrika. Den er dessuten introdusert i Argentina, Australia og på New Zealand. Vesentlig reduksjon i slaktevekter i alle overvåkingsområdene.

Små forskjeller mellom aldersgrupper og. Informasjon om utfylling.

Dato fylles ut med fire siffer, eksempel: 25. Slaktevekt er dyrets vekt uten innvoller, skinn, hode, blod og leggbein. Skuddskadet kjøtt regnes med. Da tenker jeg ikke på hva det største dyret som er skutt veide. Kjøttskjering og svinn innlegg 21.

Prosentsats bein i et elgslakt ? Hjortebukker, begreper og forvirring innlegg 18. Han jakter på leid innmark sammen med fem andre jegere.

Han brukte to skudd for å være på den sikre siden da den store kronhjorten ble felt i midten av oktober. Jaktlaget har blant annet også skutt en taggers hjort på kilo slaktevekt og ei kolle på kilo i løpet av høsten. Det har med andre ord vært . Kolle ½ år Eldre bukk. For vel hundre år siden fantes bare en liten bestand noen steder i Østfold. De største tetthetene finnes langs kysten fra Svenskegrensa i øst og fram til og med . Teksten til avisutklyppet: Kjempehjort skoten i Mørkridsdalen.

Anders Johnsen blir nok ståande som årets hjortejeger, etter at han søndag skaut ein hjort med ei slaktevekt på heile 2kilo. Johnsen er ein røynd jeger og var åleine då han traff på hjorten i Mørkridsdalen i Luster. Dette er noe av det gjeveste du kan skyte som jeger i Norge, og kjøttet er veldig godt. Med en slaktevekt på 1kilo er hjorten den største som er felt i Grimstad noen gang.

Ole Gustav Gurebo tar imot rapporter på alle felte hjort i Landvik storval og han har ikke hørt om felte dyr på den størrelsen i området. Gjennomsnittlige slaktevekter f or hjort i ulike aldersklasser. Figur viser at det er overlapp i slaktevekter mellom kalver og l-års hunndyr.

Hanndyr øverst, hunndyr nederst. Verken kalver eller hunndyr med kroppsvekt i overlappingsområdet har gevir eller . Cato Drage felte hjortekolle på smått utrulege 1kilo slaktevekt – på Kalvatn i Volda.

I utgangspunktet er jaktleder ansvarlig for registreringene, men kan gi ansvaret til en annen i jaktlaget. Løsningen er koblet opp mot Jegerregisteret og innlogging skjer med jegernummer og fødselsdato. Søk deretter opp hvor du har jaktet med.

Skjemaene summeres på døgnnivå. Antall jegere og antall dyr sett og skutt skal summeres. For antall timer jaktet, skal gjennomsnittet for alle jegere registreres. Jaktlagene bidrar med viktige opplysninger om hjorteviltbestandene. Data fra sett elg, sett hjort og slaktevekter gir opplysninger om utviklingen i bestandsstørrelse, kjønnssammensetning, kalveproduksjon og kondisjon.

Dette er svært verdifull kunnskap om de lokale bestandene av elg og hjort. Uttaket av kalver skal fordele seg så likt som mulig på kjønnene i løpet av perioden. Ku skal ikke felles fra kalv, dersom så skjer skal kalven felles på gjenværende kvote. Fellingsprosenten skal være minst.

Statistikk over felte dyr. All statistikk over felte dyr, sett-elg, vekter og. Bruk av kunstig lys ved ettersøk. Det er tillatt med bruk av kunstig.

Trenden viser at nedgangen i slaktevekter ser ut til å ha stoppet opp, og man ser tendenser til noe høyere slaktevekter enn på bunnivået. Dermed sikret jegeren fra Oslo seg fylkesrekord på hjortegevir fra Hedmark. Slaktevekta på bukken var på 1kilo, noe som også er tungt for å være Hedmarkshjort.

Men til sammenlikning ble det felt en hjortebukk, men ikke kronhjort, i Storsjølia i Rendalen som hadde en slaktevekt på 1kilo to dager før.