Skifteplan

Trykk her for å hente demo. Husk å velge Kjør (og ikke lagre) etter at du har trykket. Fjernhjelp Etter avtale med brukerstøtte kan du få fjernhjelp på egen datamaskin.

Programmet som brukes til fjernhelp . Et fullstendig kartverk står sentralt i den nye versjonen av gjødslingsprogrammet Skifteplan , og navigeringen blir langt enklere.

Se planlagte gjødslinger. Bekrefte utførte gjødslinger. Registrere sprøyting og annet arbeid i åkeren. Godkjent sprøytejournal. Overføre til nytt år (skiftenotering).

Komplett demoversjon som lar deg prøve programmet i dager helt gratis og uten forpliktelser. Alle opplysningene som du legger inn i programmet vil bli tatt vare på ved kjøp av fullstendig versjon. Det er ikke nødvendig med Skifteplan for.

Ser de har fått ut Skifteplan for mobil idag. Gps-funksjonen i mobilen finner ut hvilket skifte du befinner deg på. Planlagte tiltak synkroniseres fra pcen via nett.

Gratis å bruke til oppslag, men må ha lisens på 40- for å registrere via mobilen. Vi er ett av to nasjonale kompetansenter for Agro Økonomi, med ansvarsområde Sør- og Østlandet. Vi er også kompetansesenter for Skifteplan , med ansvar for hele landet. Per Øivin Sola bruker Agro Økonomi for å drive rasjonelt og lønnsomt.

De bruker Skifteplan for å ha klar KSL dokumentasjon når de trenger den. Brudd på forskriften kan medføre trekk i produksjonstilskuddet eller andre tilskudd. Lover og retningslinjer.

Gjeldende lov og regelverk. Egen forskrift fastsatt av Landbruksdepartementet. Skifteplanmobil er en app hvor du får direkte innsyn på planlagte og utførte tiltak på din telefon, nettbrett, PC eller Mac.

Når analysesvarene returneres fra Yara Megalab vil en kopi automatisk legges på skiftet der planteprøven er tatt ut. Dette gjør at Skifteplan vil fungere som arkiv for bladanalysene . Fosforindeksen er et verktøy for å rangere arealer med hensyn til risiko for fosfortap. I fosforindeksen er dagens kunnskap om prosesser som fører til fosfortap, koblet sammen til et verktøy for å beregne relativ risiko for fosfortap.

Holsetrene, skifteplan 21. Gerd Soleng og Einar Johan Jenssen. Browse Skifteplan color themes created by art, design, and color enthusiasts. Or , quickly create and experiment with Skifteplan color variations. Søknadsfrist, Gjødselplanen må foreligge før vekstsesongen tar til.

Saksbehandlingsti Behandlingstid 1-dager. Klagemulighet, Vanlig klageadgang. Skifteplan – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Jordskiftet i forbindelse med Regionfelt Østlandet : forslaget til skifteplan er klart. Bruker må på forhånd fylle ut et skjema for . Overordnet post: Skogeieren.

Annen klassifikasjon: 333. Kilde for metadata: Norske og.