Skifteplan landbruk

Pan Skogbruksplan på PC, med kraftig kartmodul. Trykk her for å hente demo. Husk å velge Kjør (og ikke lagre) etter at du har trykket.

Fjernhjelp Etter avtale med brukerstøtte kan du få fjernhjelp på egen datamaskin. Programmet som brukes til fjernhelp .

Se planlagte gjødslinger. Bekrefte utførte gjødslinger. Registrere sprøyting og annet arbeid i åkeren. Godkjent sprøytejournal. Overføre til nytt år (skiftenotering).

Lager automatisk følgespor utfra forrige runde, eller man kan legge opp rette A-B spor. Støtter lysbjelke visning, der man kan . Velkommen til Agro Økonomi – et av markedets mest effektive program for økonomistyring.

Det er også mulig å registrere endringer ved å bestille mobil lisens. Tidligere har du hatt gjødslingsplan med i traktoren . Brudd på forskriften kan medføre trekk i produksjonstilskuddet eller andre tilskudd. Lover og retningslinjer. Gjeldende lov og regelverk.

Agromatic – data for jord- og skogbruk. Skifteplan mobil en ny brikke i det teknologiske landbruket. Bonderegnskap – t online regnskapsbyrå for landbruk. InfoKu – buskapsoversikt, Bratlies Data as. Lindholt Data – rekneskap, sau mm.

En sentral instans å ta kontakt med i en tidlig fase er landbruks – forvaltningen i din kommune (heretter kalt kommunen). Her får du generelle råd om hva du må ha på plass med tanke på registreringer, innmeldinger, regelverk og. Utgangspunket for å føre regnskapet selv, var ønsket om bedre løpende oversikt over driften, og lønnsomheten i de ulike produksjonene. Samtidig som vår produksjon har økt i omfang de siste årene, har kravene til dokumentasjon og planlegging i landbruket økt.

Da kravet om gjødselsplaner ble en realitet var vi . Rådgivnings- verktøy TINE,.

Statistikk og databaser for FoU. Søknadsfrist, Gjødselplanen må foreligge før vekstsesongen tar til. Landbrukets klimadatabase. Saksbehandlingsti Behandlingstid 1-dager.

Klagemulighet, Vanlig klageadgang. Bruker må på forhånd fylle ut et skjema for . Beregner dekningsbidrag for skifter og vekster. Enkelt å registrere data i KSL sammenheng. Holder orden på vanninger, nedbør og fordamping. Etterhvert som vi samler stadig mer data vil informasjonen kunne bidra til å utvikle mer presise gjødslingskonsepter i norsk landbruk.

Du har alltid mulighet for å ta KSL notater Du kan melde inn endringer til din rådgiver. Lisensinnehaver: Osterøy kommune. Benchmarking for rådgivningsformål.