Simmental ønskes kjøpt

Dyrene ble utviklet i ulike retninger når det . Limousine avlsokse til salgs , år. Fine drektige kviger av rasen Charolais. Simmental avlsokse til salgs.

Drektige kviger av rasen Charolais og Hereford. Bjørk ved i sekker ønskes kjøpt. Avlsokser av kjøttfe til salgs. Rase, Opplysninger, Kommune, Ref. Fra her tom 1-alle kolla-f.

Det er nå ca fem måneder siden årsmøte 7. Fransk rase fra områder rundt byen Charolles. I kryssing med NRF: 9 ingen kalvingsvansker. Stort muskelfylde- og tilvekstpotensiale. God melkeproduksjon – til egne kalver.

Skal den gode tilveksten som disse rasene har utnyttes godt, forlanger det god fôring. Hvis disse rasene skal brukes i ekstensive driftsopplegg tar det lengre tid før . Underdekningen av storfekjøtt i det norske markedet er på ca. Vi har nå 1låve til salgs fra Finn.

Geir Ingve fortel han ikkje har heilt bestemt seg for kva han skal gjere med kalvane, då han har mange moglegheiter. LEDIG STILLING: Ledig omgående. Når vi snakker om vår på Sten tenker nok mange av agronomens lesere på våronn og lignende aktiviteter på gårdsbruket. På samme måten som det i jordbruket er knyttet ulike onner og arbeidsoppgaver til ulike årstider, er det likeens på skoledelen.

Medveileder professor Gunnar Klemetsdal, ved NMBU, skal også ha en stor takk. Det var han som fortalte om potensialet som kunne ligge i . President kornbehandlingsutstyr, rimelig. Ekko potet- og grønnsakvasker, lite brukt, tørr på gulvet, . Desse eplene vil ikke folk kjøpe , pgr litt flekker her å der å forstore i str.