Sau drektighetstid

Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Sau reproduserer avkom på sesongbasis, gjerne styrt av lyset (lengden på dagen). Værene er fertile året rundt.

Søyene blir fruktbare utpå høstparten og forblir fertile til nærmere midtvinters. Hunnens brunst varer i ca. Hun går drektig ( gravid) i . I tabellen over den gjennomsnittlige drektighetstid hos en rekke husdyr og ville dyr betegner tallene til høyre minimal- og maksimaltider.

Sølvrev, rødrev, blårev, 52–53. I dag er det veldig vanlig og leie væren igjennom besetningen for å snuse seg frem til brunstige sauer. På denne måten kan man notere hvem søye som blei parret hvem dag og kan ut fra det regne oss frem til dato for lamming.

Vi har ikke så mange sauer , så vi endte med å sleppe væren . Normal drektighetslengde hos norsk kvit sau er mellom 1- 1dager. Spæl går noe kortere ti 1- 1dager, og som oftest er det slik at jo flere foster ei søye bærer på jo kortere er drektigheten. Når søya nærmer seg fødsel har hun satt jur og fått melk i juret. Videre hovner kjønnsleppene opp, søya får . Sauer kommer i brunst ca. Drektighetstida for sau er fem måneder minus fem dager.

Ny forskning kan kanskje avsløre hva som gjør den tykkhudede kjempen i stand til å gjennomføre dette maratonsvangerskapet, som gir hjernen mer tid til å utvikle seg og hjelper kroppen til å . Elefanten er det pattedyret som er drektig i lengst tid – mellom 6og 6dager, dvs. Man må søke Mattilsynet om overtakelse. Hvor lenge går villsauen drektig ? Det er ikke kjent at dette fører til.

Januar er en rolig måned for både sauer og sauebonde. Villsauen går drektig ca. Det betyr at de har små lammefoster i magen. Hele saueflokken er nå i hus, . De fleste søyene får to lam, men de kan få helt opp til lam.

Etter lamming går søya alene med lamma i noen dager før de slippes sammen med resten av. Livskraftige lam med passe fødselsvekt og søyer med godt utvikla jur som kan mjølke godt etter lemming, er målet med god vinterfôring. Jeg lurer på om noen her kan si meg hva slags tegn jeg skal se etter , om sauen skulle være drektig ? Her følger en gjennomgang av hver enkelt rase. Opplysningene er hentet fra ulike kilder.

For å holde omfanget nede er det gjort en del forenklinger, forhåpentligvis er det ikke noen direkte feil i presentasjonen. Alle rasene som kalles norske finnes hovedsakelig i Norge og har alle et visst innslag av den opprinnelige sauen . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Mye av dette kalsiumet tas fra søyas eget skjelett. Bi-skjoldbruskkjertelen som regulerer denne transporten greier ikke alltid å omstille seg raskt nok. Stressfaktorer ser også ut til å være en faktor for brått kalsiumfall i blodet hos sau.

Definisjon av drektig i Online Dictionary. Oversettelser av drektig. Norsk oversettelse av drektig. Informasjon om drektig i gratis engelsk online ordbok og leksikon.

Den domestiserte sauen heter egentlig tamsau, men kalles vanligvis bare sau. Også ordene får og småfe blir brukt. De er rolige og lite aggressive, og lever under naturlige forhold i . Sauer er planteetende drøvtyggere, akkurat som kua.

Hos hest er det vanlig både med naturlig paring og inseminasjon med fersk eller frossen sæd. Beste tidspunkt for paring er 1‐dager for eggløsning.