Samisk nasjonaldag

Dagen omtales også som samefolkets dag og samisk folkedag. Datoen ble valgt for å . Samefolkets dag ble tatt av Den 15. Norge og markeres over hele landet som samenes nasjonaldag. Det er mange begivenheter og symboler knyttet til dagen.

Sametingsrådet markerer dagen med sin tilstedeværelse over hele landet.

Se nederst på siden for nyttige lenker til mer informasjon om . Dagen er felles for alle samer i Norge, Sverige, . NRK fastholder at de vil fortsette å omtale 6. Sistnevnte er den offisielle skrivemåten fra departementet med ansvar for samiske spørsmål, og samtidig benevnelsen i flaggforskriften. Burde det ikke være et poeng for å alle å bruke et ensartet . En samisk bevisstgjøring ble født,. Jeg er veldig stolt over at vi har en så tydelig kvinnelige figur i vår historie, sier sametingspresidenten. Samiske flaggdager i Norge: 6.

NRK markerer jubileet på flere måter, i alle kanaler og gjennom hele året. Samene feirer nasjonaldag 6. Hvert år feires samenes nasjonaldag den 6. Her kan du lese mer om samenes nasjonaldag. Du kan også se mer om denne dagen på NRK skole . Men det blir også mange gode og spennende arrangement under samisk uke i Tromsø. Bli med på feiringen enten det er i Alta, Tromsø, Harstad eller Trondheim. Til lykke med dagen til det samiske folk!

Skroll nedover dersom du ønsker å lese teksten på samisk. Dette var første gang samene var samlet for felles interesser over nasjonalstatsgrensene – for hele Sápmi. Jubileet markeres nasjonalt og spesielt i Trondheim, der det første landsmøtet fant sted. Campus Hamar ved Høgskolen i . Det samiske samfunnet er avhengig av et levende språk da det er språket som bærer vår kulturelle arv og våre verdier.

Uten språket vil vi slutte å eksistere som et særegent folk. I Norge feirer samer denne dagen både i store byer og i små grender. TV Skoles innslag handler . Faktaboks om samenes nasjonaldag. Her finner du informasjon om samefolkets dag og ulike arrangemente på denne dagen, som er 6.