Såkornfond

Er din bedrift i en tidlig utviklingsfase og har internasjonale ambisjoner? Et såkornfond er et aktivt eierfond som består av både statlig og privat kapital, og som investerer i innovative oppstartbedrifter. I tillegg til kapital bidrar . Det er etablert fire av seks planlagte landsdekkende såkornfond.

Staten deltar med inntil 2millioner kroner i egenkapital og private investorer med tilsvarende beløp i hvert av fondene. Innovasjon Norge har pekt ut Alliance Venture Spring i Oslo og ProVenture Management i Trondheim til å forvalte de to nye landsdekkende såkornfondene.

Et såkornfond vil ofte ha et mer langsiktig tidsperspektiv og være villig til å ta en høyere risiko . Fredag lanserer regjeringen og Innovasjon Norge et nytt såkornfond i Bergen på 3millioner kroner. Første investering kan bli i bioteknologiselskapet Pluvia. Nå er Mælands nye såkornfond klar.

Bildet viser næringsminister Monica Mæland. Foto: Marit Hommedal NTB scanpix. Innovasjon Norge bidrar med 1millioner kroner mot en eierandel på 4prosent, mens de private, som bidrar med like mye, får en eierandel på 5prosent i det nye såkornfondet , Skagerak Maturo, ifølge DN.

MENON har gjennomført en omfattende evaluering av såkornfond som faller inn under Innovasjon Norges såkornfondordning.

Evalueringen faller inn i MENONs omfattende fokus på aktivt eierskap, venturekapital og private . Sarsia Seed Management i Bergen og Norinnova Forvaltning i Tromsø skal forvalte to nye landsdekkende såkornfond. Fondene forvalter en kapital på drøye mrd. Det går mot rekonstruksjon og ny utlysning av såkornfondet i Nord-Norge. Men man trenger ESAs velsignelse.

Etter en informasjons- og rådslagningsrunde i Tromsø og Bodø arbeides det nå intens med å sette opp nye rammer og regler for det nasjonale såkornfondet som er tenkt lokalisert til Nord-Norge. Alliance skal forvalte ett av to såkornfond , hvert fond på ca 500. Fleire Stavanger-investorar er villige til å bla opp 2millionar kroner for å få oppretta eit såkorn-fond i Stavanger. Det skriv SR-Bank i ei pressemelding.

IKT-Norge har i lang tid . Investorane krev likevel at staten skal bla opp same sum for at såkornfondet skal bli ein realitet. Målet med fondet er å skapa vekst og arbeidsplassar i . Dette kan være idéfasen eller før selskapet har omsetning og det er bevist om teknologien vil fungere. Ikke fordi det er noe galt med såkornfondene som sådan. Det er selve navnet jeg vil til livs, altså ordet såkornfond. Ordet bidrar nemlig til utbredt forvirring om hva de såkalte såkornfondene er, hvorfor de er opprettet og hva de faktisk skal gjøre.

Mange tror de norske såkornfondene har noe med . Jeg vil gratulere Skagerak Maturo som forvaltere av det nye, landsdekkende såkornfondet.

Det skal bidra med penger og kompetanse slik at vi kan skape. Sammen med Innovasjon Norge har Skagerak Maturo opprettet et nytt, landsdekkende såkornfond på totalt 3millioner kroner. Forvaltningsteamet fikk bevilgningen i juni og har allerede hentet inn 1millioner i privatkapital. Telemark og Agder – tror på trippeleffekt. Vi er veldig optimistiske på at private investorer kommer med den andre halvparten, sier daglig leder Leif Svarstad i Maturo Kapital.

Med et totalfond på 3millioner kroner vil det normalt tredobles når pengene investeres sammen . Såkornfond for gründere etableres. Navn, Ant aksjer, Andel i. Abeliadirektør Håkon Haugli.