Reversere definisjon

Jeg hadde utviklet et serum som kunne reversere det som skjedde. Jeg må finne en måte å reversere forandringene på – og beholde evnene mine. Alle synonymer for reversere.

Sjekk din definisjon , noe som betyr med våre engelske ordbøker. Betydningen av reversere : 1.

Oversettelsen av ordet reversere mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Her finner du betydninger av ordet reverse. Du kan også legge til en definisjon av reverse selv.

Kilde: drammenkarateklubb. Et marked der to aktører i dag foretar et bytte mellom to valutaer med avtale om å reversere byttehandelen på et fremtidig tidspunkt til et bestemt kursforhold mellom de to valutaer (valutabytteavtale). Se også eurokronemarkedet. Lær mer om engelsk ord: reverse, inkludert definisjonen , synonymer, antonym, uttale.

Tilbakeføring av tidligere foretatt nedskrivning.

Ikke reversering for Forsand. Arbeiderpartiet har konkludert med at partiet ikke vil åpne for å reversere sammenslåingen av Sandnes og Forsand. Det er den Hellige Ands mål å hjelpe oss til å unnslippe fra en drømmeverden ved å lære oss hvordan vi kan reversere vår tenkning og avlære våre feil. Tilgivelse er den Hellige Ands sterke hjelpemiddel til å få denne tankereverseringen til å skje.

Men kurset har sin egen definisjon av hva tilgivelse virkelig er, liksom det . Det vil si at barnet ikke klarer å reversere handlinger eller tenke seg til hvordan man gjør trinnene i en handling motsatt. Barnet klarer altså å utføre en tenkt handling, men ikke å gjøre den samme handlingen baklengs. For å illustrere dette utførte Piaget forsøk med konservering av innhold. Prinsippet med konservering går . Senkede kostnader (sunk cost) eller irreversible kostnader er kostnader som er påløpt og som ikke kan reverseres , for eksempel ved å selge eiendelen. Begrepet er sentralt ved rasjonelle beslutninger.

I beslutningssituasjoner er det bare framtidige, relevante kostnader som skal tas med i vurderingsgrunnlaget. Også astma er en obstruktiv lungesykdom, men denne tilstanden vil enten spontant, eller ved medikamentell behandling, kunne reverseres slik at lungefunksjonen til tider kan være tilnærmet normal. Dette vil ikke være tilfelle for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom.

Selv om det også hos disse . I NRS om immaterielle eiendeler benyttes følgende definisjon av begrepet:. Eksempler på immaterielle eiendeler som kan falle innenfor denne definisjonen er:.

Det er også verdt å merke seg at nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Denne artikkelen beskriver . Det er ingen presis definisjon , men tillater samtidig å betrakte fenomenet som noe konkret, noe som utvikler seg over ti noe som kan observeres. Definisjon :Pulssporfelt.

Fra Teknisk regelverk utgitt 1. Hopp til: navigasjon, søk. Sporfelt som mates med strøm som regelmessig slås av og på, gjerne med reversert polaritet, og reagerer på den totale effekten strømpulsene gir i mottagerinnretningene uten hensyn til frekvens og pulsens .