Rådyr drektighetstid

De to artene utgjør slekten eurasiske rådyr (Capreolus), som inngår i gruppen andre hjortedyr (Capreolinae). Det er kjent at råene har såkalt forlenget drektighet , diapause som det heter. Vannassen › Dyreadferd Bufret Lignende 3. De er mest aktive i grålysningen og etter solnedgang når det er helt mørkt.

For vel hundre år siden fantes bare en liten bestand noen steder i Østfold. De største tetthetene finnes langs kysten fra Svenskegrensa i øst og fram til og med . Rådyr har en levetid på ca. Hannen, som også kalles råbukken, har et kort, rett og spisst, 2–tagget gevir. Hunnen har ikke gevir og kalles rå eller rågeit.

Drektighetstiden varer 2døgn, hvorav . Grevling har for eksempel en drektighetstid på åtte uker og får ungene i februar– mars. Uten forsinket innplanting måtte den ha. Forsinket innplanting forekommer hos mange pattedyrarter i nordlige strøk, og foruten grevling og røyskatt, også hos rådyr , bjørn, isbjørn, flere mårdyr, flaggermus og sel. Gitt værforholdene, tenderer den naturlige. Dette vil seie at den plasserer seg mellom dei artane som beiter mest selektivt, til dømes rådyret , og dei typiske grovfôrbeitarane, til dømes sau og storfe.

En betydelig større andel av unge gauper og rådyr vandret ut i . Visste du at duene er trofaste mot hverandre og holder seg til samme partner hele livet? Eller at elgen er verdens største hjortedyr, som kan veie nærmere 500. Her kan du læse om rådyret – hvordan det ser u hvad det spiser, om dets lam, om jagt – og meget mere.

Hekkeperioden er i løpet av andre halvdel av juli og første halvdel av august. Spor: Spor av framfot er rundt og ca. Bilde: Frode Falkenberg. Med egnet fôr kan du derimot lokke til plassen større pattedyr som hjort og rådyr.

Hvalunger eller hunnhval med diende unge er det forbudt å skyte. Jakt på drektige pattedyr på land er vanskelig å unngå, sier Peter Johan Schei i Miljøverndepartementet. Elg, hjort og rådyr har jakttid som . Fagstoff: Alle pattedyr har indre befruktning. De fleste føder levende unger, men vi finner også noen arter som legger egg. Morkakedyr er den største gruppa av pattedyr.

Kolla går drektig i snaut åtte månader (ca. 2dagar) og får vanlegvis ein kalv kvart år. Generelt kan vi seie at hjorten vel ferske og saftige plantar framfor . Hjorten går drektig i nesten åtte måneder, og får normalt én kalv, vanligvis i juni.

Ved fødselen veier hjortekalvene 7-kg. De første dagene ligger kalven gjemt mens mora beiter et stykke unna. I denne perioden oppsøker hun kalven bare fire til fem ganger i døgnet for å die.

Morsmelka er svært næringsrik, og de første tre . Det som i utlandet oppfattes som sen drektig , byråkratisk, kanskje an anelse korrupt, har i Italia ofte en presis politisk og sosial funksjon. Det synes å være på det rene at det var en løshund som drepte et drektig rådyr i Maridalen igår morges, ifølge Monsrud. Efter å ha født middelmådige Davy Jones var imidlertid . Leveområder: Gaupa lever stort sett over hele landet. Den trives best i vanskelig tilgjengelig løv – og barskog.

Den spiser smågnagere, hare, rådyr , rein og hjort. Når det gjelder hjortedyr, tar gaupa helst svake eller syke dyr. Gaupa spiser også sau og noen fuglearter. Hunnrotte blir drektig på nytt før hun har født.

Dette er vandlig hos bjørn og rådyr så er det noe slikt som kan ha skjedd? Hunrotter kan komme i brunst selv under graviditeten, så det er mulig, selvom det er nok sjelden, at hun kan bli drektig med et nytt kull før hun har fødet den første.