Pulpanyre

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Den skyldes en Clostridium bakterie. Noen steder er pulpanyresyke også feilaktig betegnet som gresskrampe eller bråsott men dette er separate sykdommer. Sykdommen kan ikke behandles, men forebygges. Lam som blir sett på store kraftfôrrasjonar, kan difor vera utsett for pulpanyre.

Dersom ein vaksinerer søyene på våren og lamma får rikeleg med råmjølk, skal lamma vera beskytta mot pulpanyre i 2-månader. Det bør difor ikkje vera nødvendig å vaksinere kopplam. Dei mest aktuelle klostridieinfeksjonane er pulpanyre (Clostridium perfringens), stivkrampe ( Clostridium tetani) og. Noen ganger ser man symptomer som ustøhet, pustevansker, kramper og padlende bevegelser med beina.

Det er typisk med tap av store velutvikla lam ved utslipp på frodig vårbeite. Den viktigste, og mest kjente, sykdommen vi vaksinerer mot er pulpanyre. Pulpanyre kan også sees om høsten når dyr som . Andre klostridieinfeksjoner av betydning inkluderer bråsott, stivkrampe og malignt ødem. Ved å vaksinere søyene gjennomgår de det vi kaller aktiv immunisering, mens lammene som får råmelk av disse søyene blir passiv immunisert . Forebygge alvorlige bakterieinfeksjoner: Ulike klostridiebakterier.

Det er ikke uvanlig at de største lammene får pulpanyre. I flokker der ingen har blitt vaksinert kan sykdommen opptre hos lam allerede ved 1-dagers alder. Det er epsilo-toksiner som forårsaker pulpanyre.

Tidspunkt for lamminga, alder ved utslipp, beiteforhold og tilleggsfôring av søyer og evt. Råmelk En god vaksinasjonsstatus i flokken betyr ikke automatisk god beskyttelse hos alle lam. For å gi lammene beskyttelse må en vaksinere mordyrene, slik at lammene får antistoffer gjennom råmelka.

Påsettlammene bør en også vaksinere om høsten, . Parasitter ( unntatt koksidier og leverikter). Det er viktig at lammene i tillegg har tilgang til friskt vann, og et fiberrikt grovfôr. Dersom DRØV Lam skal gis etter fri appetitt bør derfor lamma vaksineres mot pulpanyre. Klostridieinfeksjoner ( pulpanyre o.l.).

Fast perleforma, Normalt. Seig eller flytande, Fôringsmessig feil mest vanleg. Mørk, har småperler, Dehydrering. Dekt med slim, Dehydrering, forstoppelse. Tilblanda med ufordøyde planterestar og korn, Overfôring . Bruk gjerne melk fra en ku som har blitt vaksinert mot pulpanyre.

Alle lam bør få ,– desiliter råmelk når de er født. Et kilo tungt lam trenger en liter råmelk det første døgnet. Er du usikker på om lammet har fått nok, studer lammet litt. Man kan finne lammet dødt uten at det har vist særlige tegn på sykdom i forkant. Andre ganger kan lammene vise ustøhet, pustevansker og kramper.

Dersom man ikke vaksinerer, kan det forekomme . Halenekrose hos smågris. Klauvlidelser hos purke. Infeksiøse reproduksjonssjukdommer.

Medlemsblad for PVF – Produksjonsdyrveterinærers forening. Bladet sendes til medlemmene . Vaksinering av voksen sau før lamming. Det anbefales å vaksinere til uker før forventet lamming, gjerne til uker.

Blir det vaksinert tett på forventet lammingen, klarer sauen ikke å produsere nok antistoffer til god beskyttelse av lammene. Husk at væren bør også vaksineres. Andra namn: Enterotoxemi, pulpanyre (norska), pulpy kidney disease, infektion med Clostridium perfringens typ D.