Pansret ingeniørkompani

Den vesentligste enheten i et slik kompani er stormingeniører oppsatt på pansret personellkjøretøy samt spesialpanservogner som i fellesskap skal løse ingeniørrelaterte oppgaver knyttet til minerydding, eksplosivsøk, . Sting-troppen er en fleksibel ressurs på stridsfelt. Vi går snart inn i den siste måneden av førstegangstjenesten vår i Ping A. Med bare dager og x-antall timer igjen til vi setter oss på flyet fra Bardufoss og forlater Indre Troms for kanskje siste gang. For noen av oss, de som har vært på opptak til grenaderstillinger i HRS avdelinger og lignende, og de som . Kp C og TEF ( Theatre Enabling Force) inngår i Hærens hurtige reaksjonsstyrke . Browning, Sebastian Eriksen, Erik Skjærvold og Arnstein Gjersing. Norge har i dag bare 1soldater igjen i . Dette var en veldig aktiv tjeneste.

Drev med veldig mye forskjellige aktiviteter, spesielt rettet mot infanteritjeneste, minetjeneste og sprengning for å nevne noen. Du har veldig gode muligheter for Internasjonal . Kom deg inn i PINGKP ( pansret ingeniørkompani ). Mye generell grønn tjeneste, pluss spesialisering innen minerydding og -legging, sprengning (sprenge broer, rydde hindre osv) og generell mobilitet og antimobilitet. Jeg var Stormingeniør ( STING) og det var sinnsykt artig!

Oberstløytnant Arild Norstad er bataljonssjef. Her ønsker jeg å få tjenestegjøre under pansret ingeniørkompani. Bataljonen inneholder følgende avdelinger: – Bataljonsstab.

Har ikke så veldig lyst til å havne i maskin eller oversettingskompani, da jeg ikke har interesse for dette i like stor grad. Har hørt fra enkelte som har avtjent førstegangstjeneste som sier at Forsvaret i stor grad velger å plassere de med yrkesfaglig bakgrunn i . Ingeninørbataljonen består av syv kompanier. To av disse kompaniene, Maskin og konstruksjonskompaniet og Pansret ingeniørkompani C, er en del av . Han er blant de som går og søker etter veibomber foran de fremste norske pansrede kjøretøyene i kolonnen med forsyninger. En stormingeniør er oppsatt på pansret personellkjøretøy samt spesialpanservogner som i fellesskap skal . Han tjenestegjorde i et pansret ingeniørkompani (Pingkp 1) på Skjold og skulle sammen med noen soldater vise hvordan man kan sprenge seg vei gjennom et minefelt, da ladningen gikk av. I forbindelse med innrykket denne måneden etablerer vi et nytt pansret ingeniørkompani på om lag 1soldater og befal.

I tillegg vil det også bli en økning i antall soldater rundt i de andre kompaniene, opplyser major og nestkommanderende i ingeniørbataljonen, Kristian Ouren til Nye Troms. Grunnet rettigheter er denne videoen blokkert fra å spilles på mobiltelefon og liknende enheter. Ingeniørbataljonen arrangert en minnestund i en vedlikeholdshall, som etter . Til stede var blant annet soldatene Norge sender til Irak, et såkalt pansret ingeniørkompani , trent som en del av hærens innsatsstyrker. Norske politikere har gjort det klart at selv om vi sender soldater til det okkuperte Irak, må ingen oppfatte dette som en del av krigen eller som en del av okkupasjonen. Vi reiser bare dit for å . Den norske kontingenten besto hovedsaklig av et pansret ingeniørkompani fra Telemarksbataljonen.

Boken er skrevet av en . Kom inn i pansret ingeniørkompani A! De løser ingeniørrelaterte oppgaver knyttet til minerydding, eksplosivsøk, hinderkonstruksjon og utbedring traseer. Armoured Engineer Company C . Samlet styrke er på ca 6sjeler hvorav 450 . Vil savne familien – Det største ubehaget blir å være borte fra familien i seks måneder, forteller kaptein Wenneberg. Han er nestkommanderende i Pansret Ingeniørkompani i Telemarkbataljonen.

For å holde kontakten med familien må de bruke e-post eller telefon. Jeg vet det kommer tider da jeg vil lengte . Han er grenader i pansret ingeniør kompani , som er under britisk kommando. Deler av to stormeskadroner og et pansret ingeniørkompani fra Brigade Nord trente denne uken på Åsegarden i Harstad der fokus var strid i bebodde områder. Når man gjør dette skarpt, må man av og til sprenge vegger og dører. Det er en intensiv og tung stridsform.

Man jobber på små flater og det hele . Thea er fra Mandal, mens Maja vokste opp i Tana, som ligger øst i det nordligste fylket i landet. Så det er to med svært forskjellige bakgrunner, som har funnet sammen i Forsvaret. Vi var med på en av hans siste arbeidsdager i Pristina.

Han har tjenestegjort i maskintroppen i pansret ingeniørkompani (PING) i Telemark bataljon i Pristina. Jeg har for det meste kjørt hjullaster, .