Oppgaver befolkningsutvikling

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Det å kunne bruke begreper korrekt er en grunnleggende ferdighet når du jobber med demografi.

Befolkningsendringer i norske kommuner. Hva betyr det egentlig for samfunnet at vi stadig lever lengre? Ferdig utarbeidet oppgave om befolkning verden rundt, inneholder grafer, flagg og mange gode opplysninger.

Svar på spørsmålene, eller lag din egen framstilling ved hjelp av nettstedene under. Hvordan utviklet folketallet i Norge seg i . Flott presentasjon av historisk og fremtidig befolkningsutvikling , sammenlikning av USA og Vietnam, og kort om tre internasjonale organisasjoner. Karakter: (eksamen i samfunnsfag, 10. klasse) . Oppgave om befolkningsutviklingen i verden. Individuelt arbeid med innlevering av oppgaver. Evt miniforedrag om et land.

Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenligne forskjellige land og regioner.

Geografi:Verdens befolkning. Bli kjent på temasidene om befolkning, og finn svar på disse spørsmålene: Hvor mange mennesker ble vi på jorda 31. Hva sier den mest sannsynlige prognosen (beregningen) om hvor . At folketellingen var nominativ betyr at alle som ble registrert ble ført opp etter navn.

I tillegg ble det ført opp boste alder, stilling i familien, sivilstand og yrke . – Definisjon av befolkning på Globalis. Norge lå under dansk styre i over 4år. Statistikk fra Globalis. På denne tiden opplevde Norge først nedgangstider, deretter stor befolkningsvekst og sosial og økonomisk utvikling.

Mot slutten av unionstiden begynte det å vokse frem en ny patriotisme i Norge. En overføring av større oppgaver fra staten til fylkeskommunen kunne begrunnet behovet for større regioner, men dette faller bort når oppgavene mangler. Så får vi se hva myndighetene. Betydningen av tilflytting og innvandring for fremtidig befolkningsvekst i kommuner og regioner.

I dette dokumentet retter vi fokus mod. Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet. En gjennomgang av FNs bærekraftsmål tilpasset for klassertinn 5- men kan også brukes i ungdomskolen.

Utviklet av UNICEF Norge og FN-sambandet.

Kompetansemål Gå til undervisningsopplegg . For dager siden – Created with Highcharts 5.