Okser i utmark

Høylandsfe utegang innlegg 25. Ammekuer og gjerde problematikk innlegg 2. Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende Utgangspunktet i det norske regelverket er at alle okser skal på beite, men de over måneder kan alternativt gå i luftegård.

Fant dette skiltet på en tur nå nettopp på høgejæren. Bortsett fra at det selvfølgelig er ulovlig å ha en voksen okse som ikke er gjeldet , gående løs på utmark , så er det dette ønske som enkelte grunneiere ( bønder ) har til å skremme folk vekk fra utmarken sin som gjør meg sint.

Det er pekt på sikkerheten . Vidare er det forbode å la verar og geitebukkar som er fødde seinare enn fastsett i første stykket eller i vedtekt etter § gå på slikt beite lengre enn til oktober. Forboda gjeld ikkje beite på særskilt område der verar og bukkar blir haldne for seg, såframt området er forsvarleg inngjerda eller dyra er under forsvarleg tilsyn. En okse som har paret seg med kyr på fellesbeite, skaper nå konflikt på Sortland.

Oksen kan ha gjort et titalls unge kviger drektige uten at dette var planlagt. For vi har jo plikt til å følge . Kastratene vokser opp som rolige og harmoniske dyr. De slåss ikke med hverandre, og går ikke til angrep på bonden.

De senere årene har i alt fire personer blitt stanget i hjel av okser i Norge. Ekspert på husdyrs atfer veterinær og forfatter Bergljot Børresen, advarer de som eventuelt skulle møte på okser. Dette er store dyr, de er som farlige våpen. Folk har glemt hvordan man skal oppføre seg overfor dyr i utmark.

Wøyen mente også at Hanndyrloven forbød dem å ha okser på beite. Hanndyrloven forbyr imidlertid ikke okser å gå på beite i inngjerdet område, men i utmark. Wøyens fjøs fortoner seg mer dyrevennlig enn vanlige båsfjøs der melkekyrne står på rekke og rad i sine avgrensede celler og kalvene . Mens de fleste okser må holdes inne hele livet, kan kastrater nyte frisk luft og grønt gress på beite.

Ser landbruksministeren det uheldige i at husdyrbeite i utmarka i dag går tilbake delvis som en følge av at det øyensynlig ikke gjelder en allmenn beiterett i. I et tilfelle på Sunnmøre førte hanndyrloven til at ny type beitebruk med en hel flokk, inkludert okse , ikke var mulig å drive fordi det kom i konflikt med andre bønder. Halvparten av kalvene er okser , og svaret er kjøttproduksjon. Men da må bonden få penger nok per kilo. I mange år har bonden ikke fått det, og for Heimdal Gård ble det mye . Produksjonen på beite er størst på føresommaren og minst på ettersommaren, slik at arealkravet gjerne vert dobla dei to siste månadane på beite.

Kalvebeite på Bjørkåsen. Foto: Arkivfoto Kvithamar. Vi har en forskrift som regulerer dette med hanndyr i utmark. Okser eldre enn seks måneder skal ikke slippes på beite.

Hvor gamle disse oksene er vet jeg ikke, men eieren har i alle fall plikt til å holde seg til . Denne loven avgrenser retten til å slippe okser , værer, geitebukker og hingster på beite sammen med andres kuer, søyer, geiter eller hopper. Kommunen og fylkesmannen kan fremlegge egne vedtekter for Landbruks- og matdepartementet som avgrenser eller gjør unntak fra forbudet. Vi kjøpte dei første ammekyrne av Dexter for om lag ti år sidan, og erfarer at rasen utnyttar utmarka på ein imponerande måte. Olaus har òg ein Dexter- okse som heile tida som går ute i lag med kyrne.

Eg fekk seks reinrasa Dexter-kalvar i fjor, der fem . Hannen kalles okse , men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller. Store okser har vært vanlig å bruke til ekstra tunge lass. Trekkokser brukes fortsatt flere steder i verden.

Habitatet er variert, men består som regel av utmark med ulike gress-sorter. Det opprinnelige habitatet til urokser har . I forbindelse med at GENO har publisert ny versjon av sin elektroniske Oksekatalog, har også okser av de bevaringsvedige storferasene fått navn og bilde på Internett. Den nye elektroniske oksekatalogen har full varedeklarasjon av alle raser Geno distribuerer sæd av. Her får potensielle brukere nødvendig . Valgte setra med de beste beitene men den største risikoen for å mislykkes.

Gjerda opp igjen små setervanger som ikke var i bruk. Hadde dyra på vangen uke før de ble sluppet til skogs. Var klar for en beitesesong med mye arbeid. Brukte all ledig tid på dyra i utmarka første sesongen.

Tanken er å selge livdyr og okser til kåring for å forbedre lønnsomheten etter hvert, sier Rune. De er opptatt av avlsframgang, men bruker kun okse. Dyra går en fast runde i utmarka , som tar omkring to uker, før de kommer tilbake til utgangsposisjonen og starter på samme runden om igjen.