Nortura livdyr

For dager siden – Dyreslag, Markedssituasjon. I uke mangler vi fortsatt livkalver og kyr, mens det er overskudd av åringer og kviger. Det er overskudd av kvigekalver i hele landet.

En godt organisert livdyrformidling er viktig fordi: Mange av Norturas medlemmer baserer en stor del av sin drift på kjøp og salg av liv- og fôringsdyr. God kvalitet på innkjøpte livdyr er viktig for å oppnå avlsframgang i kjøpers besetning.

Livdyr av kjøttfe for salg i vest. Som medlem har du tilgang til Norturas livdyrformidling som dekker hele landet. I mange tilfeller vil det ikke vere mulig å ta ut full verdi av tilleggspoenga på de ulike kategoriene, spesielt hvis de beregna tillegga blir høye.

Oversikt over tilgjengelig . Dette gjelder både kalv, åringskvige, drektige kviger eller kyr. De markedsmessige svingingene vil også i svært stor grad kunne påvirke den endelige prisen. Nortura være registrert i Enhetsregisteret, ha et eget Organisasjonsnummer og et aktivt Produsentnummer i Landbruksregisteret.

Prisene er ved omsetning gjennom Nortura SA. Unormalt store nedbørsmengder og manglende godværsdager på Sør-Vestlandet skaper utfordringer også i livdyrhandelen. Store deler av regionen har både mindre- og dårligere grovfôr enn normalt. I tillegg står enda en del områder med overvann der grovfôret ikke . Kontaktskjema for livdyr.

For spørsmål angående livdyrformidling eller du ønsker kontakt med en av våre livdyrformidlere så kan du fylle ut skjemaet under og sende det inn. En av våre livdyrformidlere vil ta kontakt med deg så snart som mulig. Storfe omsatt som livdyr skal som minimum følges av utfylt egenerklæring. Her er forklaring på hvordan du kan få tak i skjemaet. Av: Morten Sakshaug og Hilde Mangerud.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt: pr. Hvis du er interessert i andre dyr enn det vi har . Skal vi lykkes med å redusere omfanget av disse to virussykdommene BRSV (bovint respiratorisk syncytialvirus) og BCoV (bovint coronavirus) må livdyromsetting og dyretransport skje på en strukturert måte. Vilkårene gjelder for all omsetning av livdyr av storfe, slik som avlsdyr og fôringsdyr til framfôring. Javel, det er Nortura som er sære som ikke står på pinne for de som ikke er medlemmer?

Dersom du føler deg best tjent med å levere slakt andre steder enn til Nortura så skaff deg livdyr andre steder!

Trenger du Nortura som samarbeidspartner så meld deg inn å ta fordelene og de eventuelle ulemper det. Medarbeider livdyr Nortura. Stillingen tilhører medlemssenter Malvik.

Medlemssenterets hovedoppgaver er innmelding og avregning av slaktedyr, planlegging av inntransport, livdyrformidling og annet medlemsretta arbeid.