Nortura lammepris

Avregningspriser småfe – pristillegg og leverings- vilkår småfe og økoslakt. Nortura SA er eid av ca 18. Medlemsportalen er eiernes informasjonskanal. Skrevet av Arne Flatebø.

Bufret Lignende Senker lammeprisene. For produsentene vil det bli en betydelig prisnedgang. Det har den siste tiden blitt produsert langt mer lammekjøtt enn det selges. Norske lam er svært populære i markedet. Men den dårlege lønnsomheita i denne produksjonen, og den uhaldbare rovviltsituasjonen har desverre gjort at produksjonen minkar i landet totalt.

Dette er svært trist da markedet skrik etter meire lam. I dag ser man at mens lammeprisen til bønder etter slakting har gått kraftig ned det siste året på grunn av overproduksjonen, så har prisene til forbrukerne i butikk gått i motsatt retning. Lam er jo nærmest ute av butikk . Det er Avisa Nordland som melder om bonden Roy Jønsberg fra Setså på Fauske. Den beste prisen Jønsberg fikk for én sau var krone og øre per kilo, men for den ene sauen han bare fikk øre for, var kilosprisen altså . Det kom noko kjøt av lam til påske, men so var det slutt fram til grillsesongen. Basert på marknadsutviklinga det siste året, kan vi justere opp gjennomsnittsprisen på storfe med seks kroner kiloen, til 5 og lammeprisen ned frå til 46.

Han fikk lovnad fra kjøttbransjen om at her ville det skje ting i framtiden. Eit tema somHåland var innom var villsauen, og ho opplyste at det skal vera ein kampanje for rasen i august, Fatland vil betala lammepris for ungsau. Vi må vel si at det å få et kilo lammelår til under kroner er billig. Normal utpris burde nok ligge på det dobbelte, sier Sundqvist til NRK. Hun trekker fram ribbeprisene i jula som et større problem, men forstår at . De fleste lamma, i det minste værlamma, skal jo dessuten slaktes.

Rett nok har NVL et varemerke og kan stille krav til produkter som selges . Lammeprisen må derfor bli noe helt annet.