Norske planter flora

Dette er en gratis side. Hvis alle planter som har vært brukt i folkemedisin blir inkludert er antallet enda høyere. Kontaktperson: Morten Rasmussen. Et europeisk samarbeidsprosjekt har levert rødlistevurderinger av 5arter av ville nytteplanter og viltvoksende slektninger til våre dyrkede planter.

Få planter i vår flora har så sterk fargemetning som blodstorkenebb.

Denne websiden er meget innholdsrik, og den er utvidet med sommerfugler, fugler, sopp, insekter og trær. Boka er i igjen i lyseblått lerretsbind med hvit skrift, men frontillustrasjonen av gauksyre (Oxalis acetocella) er trykt i ett grønt felt. Forfatternavn og tittel på bokas rygg er trykt på en grønn sirkel. Bare langs kysten av Vestlandet og Nord-Norge har det kan hende vært isfrie områder, hvor enkelte planter har kunnet overvintre.

Aldri før er planter blitt dødsdømt i Norge. Men nå går både kjempebjørnekjeks, lupiner og andre planter som er importert utenfra utrygge tider i møte. De truer norsk flora og lar seg ikke kontrollere, mener myndighetene.

Det kan bli aktuelt med både giftsprøyting og folkedugnad i forsøkene på å bli kvitt . Oppdaterte navn, systematikk, utbredelse og nye planter i Norge. Bøker om planter , blomster, lav, sopp og hele planteriket fra Natur og Fritid. Vi har oppslagsverk og spesialbøker om planter og natur fra hele verden.

Vi sender fra vår nettbutikk til hele landet. Denne artikkelen belyser de aktuelle grupper av fytodermatoser – kontakturticaria, fytofotodermatitt, irritativ fytodermatitt og kontaktallergisk fytodermatitt – og vektlegger norske blomsterplanter som årsak til hudlidelse. Hudreaksjoner forårsaket av laverestående planter som lav og mose, omtales ikke.

Det finnes også lister der artene er sortert alfabetisk etter norske navn eller alfabetisk etter vitenskapelige navn. Finmarkens og Nordlandenes indfodte Flora er vel kun fattig, og de fremmede Sager, den taaler, ere kun faa. Imidlertid leve dog disse Egnes Beboere for det meste ved Plante – Riget. Bladene erebrede, og ligne Lancetter. Urt Nogle Bonder Piger iTronhiems Stift tagei Augusti Maaned trende afdiffe Planter , binde dem ved fin Side, og baere dem . Floraen inneholder bestemmelsesnøkler, skjematiske tegninger over plantenes bygning og en ordliste med botaniske faguttrykk.

Denne klassikeren kom på det . Kjøttetende planter i norsk flora og ellers. Overordnet post: Sopp og nyttevekster.

Emne: kjøttetende planter. Norsk : Frier Gras, Luf-Gras Jg. Annen klassifikasjon: 583.