Norsk kylling orkanger

Blandede følelser til tross. Den nye kyllingfabrikken til nesten to milliarder kroner skal bygges på tomta Furumoen i Orkanger. De fleste smilende, men de ønsket ikke å la . Den gikk gjennom mot én stemme.

Området i Orkanger er i dag kornåker, og flere har reagert på at jordvernet er satt til side. Det var en veldig ryddig . Fylkesrådmannen anbefalte. Jeg vil se saken helt i mål, . I alle fall inntil kommunen har kommet med utfyllende informasjon. Landbruksdirektør Tore Bjørkli og fylkesmann Brit Skjelbred deltok på . Når de nå har besluttet at de må flytte fra Støren, er dette svært gode. Slakteriet vil bringe med seg mellom 2og 3arbeidsplasser, og kommunepolitikerne i begge kommunene har vært ivrige etter å få det til sin kommune.

Norsk kylling har Orkanger som førsteønske. Bli kjent med Visindi AS. Administrerende direktør Kjell Stokbakken varsler en investering i . Dagens fabrikk på Støren seks mil sør for Trondheim legges ned til fordel for det nye anlegget, som skal bygges i Malvik (time og minutter fra Støren) eller Orkanger (minutter fra Støren). Jeg mener at rådmannen har gjort en kjempejobb og Malvik er ikke slått i denne saken.

Mange lurer på hva som har skjedd i forhold til fylkesmannens behandling av arealene på Orkanger. Jeg forventer at det som har . Bare her mener eierne at fabrikken kan skape knoppskyting og ny virksomhet. Dette er et noe som berører hele regionen,.

Ordfører Ingrid Aune i Malvik håper styret går for et konfliktfritt alternativ, som hun mener byggetomta for en eventuell fabrikk på Sveberg i Malvik, representerer. Vi har gjort alt vi kan for å finne en løsning i kommunen, vi ønsket virkelig å bygge ny fabrikk der, men dessverre blir kostnadene for høye og risikoelementene for mange til . I ettermidddag fredag 8. Nå vrakes Midtre Gauldal, og valget står mellom Orkanger og Malvik. Som ein del av ei omfattande satsing på heile verdikjeda vår for kylling skal vi byggja ein . Frist for å komme med innspill til planarbeidet settes til den 23. Industrietableringen krever et større . Rapporterer til: ~Salgsdirektør Ansvar og hovedoppgaver: ~Bidra til utvikling av nye konsepter og produkter i tett samarbeid. Orkdal Kommune, pb Orkanger.

Les mer om Furumoen, Malvik, Norsk. Går videre med fabrikkplaner i Orkanger og Malvik, men ikke i kommunen de holder til i dag.