Norsk kylling ny fabrikk

Norsk Kylling har valgt Orkdal for sin nye fabrikk. Dermed er det klart at 3arbeidsplasser forsvinner fra Støren. Hvor mange arbeidsplasser det blir i nye fabrikken er ennå ikke avklart, men etableringa skal ifølge ledelsen bli selve navet i bedriftens matproduksjon. Ikke overraskende ble valget Furumoen, som ligger på Grønøra i Orkdal.

Vi ønsker å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg i Orkdal!

Fabrikken blir navet i en gedigen satsning på . Det skjer etter innfløkte prosesser med en . De 2ansatte på kyllingfabrikken på Støren fikk beskjed om hvor deres nye arbeidsplass blir fredag ettermiddag. De vil satse videre på et rugeri og fagmiljøet vil opprettholdes og . Går videre med fabrikkplaner i Orkanger og Malvik. Dermed mister Midtre Gauldal hjørnesteinsbedriften med over 3arbeidsplasser.

Fire kommuner kjemper om det som i dag er . Rema med ny milliardsatsing på kylling.

Torsdag besluttet styret i bedriften å bygge sin nye fabrikk i Furumoen i Orkdal. Dette blir tidenes største investering i kommunen. De ansatte ble informert . Vi ønsket virkelig å bygge ny fabrikk der, men dessverre blir kostnadene for høye og risikoelementene for mange til at vi kan gå for bygging av vår nye fabrikk der, sier han i en pressemelding. Malvik er ikke slått i saken om kyllingfabrikken.

Les mer om Orkdal og Støren. Et topp moderne produksjonsanlegg med energiløsninger i verdensklasse, sier styreleder Ole Robert Reitan. Flere mulige nye adresser.

Det ble etter hvert to alternative steder for den nye fabrikken , Furumoen i Orkdal kommune og Sveberg i Malvik, hvorav Orkdal var førstevalget. Dagens fabrikk på Støren seks mil sør for Trondheim legges ned til fordel for det nye anlegget, som skal bygges i Malvik (time og minutter fra Støren) eller Orkanger (minutter fra Støren). Dette er en fantastisk mulighet for deg som har lyst å bli en del av Norges mest spennende virksomheter innen næringsmiddelindustri.

Rapporterer til: Salgsdirektør Ansvar. Bedriften planlegger å bygge ny fabrikk på Orkanger og det vil etterhvert bli ny lokasjon. Når de nå har besluttet at de må flytte fra Støren, er dette svært gode. Orkdal har to lokallag, som begge har jobbet for å hindre at fabrikken skal komme på dyrka mark.

Norsk kylling har valgt Orkanger som førstevalg når de skal bygge ny fabrikk. Vi var invitert til å uttale oss til kommunestyret, og var der og snakket om landbrukets ståsted og jordvern.

Bla er prosjektering av ny fabrikk igangsatt. Hugaas Rugeri er lokalisert i Soknedal ca mil fra Trondheim En av våre dyktige veterinærer slutter i sin stilling og vi søker hennes etterfølger. Stillingen rapporterer til direktør for dyrevelferd og produsentveiledning. Har ennå ikke bestemt hvor.

Ny fabrikk betyr færre ansatte.