Naturens bæreevne i rike land

Foto: Reto Stöckli, NASA Goddard Space Flight Center. Både rike og fattige land må . Kommisjonen som skrev rapporten, fremhever en tro på at mennesker kan bygge en framtid som er rikere, tryggere og mer rettferdig, innenfor naturens bæreevne. Bæreevne er et begrep som brukes for flater eller lange gjenstander som er ment å tåle en viss vektmessig belastning.

Det gjelder så vel for islagte vann, trelast, gulv, flater av annen art, tauverk osv.

Bæreevnen oppgis i hverdagslivet i kilo maksimalvekt som saken kan belastes med før noe ryker eller bryter sammen. I-landene er bortskjemte, og det er på tide å innse det! I u-landene lider man av sult og fattigdom.

Dessuten er befolkningsveksten for rask. Men gjør rike land som USA noe med det? Alle i-land har altfor høyt forbruk av korn, kjøtt og strøm.

Stadig overskrider vi naturens bæreevne og ødelegger verden. Og fødselraten sank i rike land , men den forble like høy i fattige land.

Hva skjer ved en forsterket drivhuseffekt? Ved forsterket drivhuseffekt. Forklar uttrykket “ naturens bæreevne ”. Gi eksempler på miljøproblemer som. Rapporten Vår felles framtid mente at rike land burde bli rikere slik at de kunne hjelpe fattige land.

Andre mente at rike land var rike nok, at den økonomiske veksten heller burde finne sted i fattige land. Regjeringen legger stor vekt på internasjonalt samarbeid som kan oppfylle våre målsettinger om en rettferdig utvikling innenfor rammen av naturens tålegrense. De nordiske land er blant de rikeste i verden og har, sammen med andre rike grupper, et særlig ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Verdens håp Hva er bærekraftig utvikling? Ulike behov Fører økonomisk vekst til at fattigdommen blir borte? Den økologiske bæreevnen til et område, er den øvre grensen for hvor mange individer av en art som kan leve i området over lengre tid. Bæreevnen er det maksimale tallet på individer som kan leve på et avgrenset område over lang tid. Samtidig kan vi registrere en økende forskjell mellom rike og fattig land og rike og fattige mennesker.

Det er denne utviklingen som må. Naturens bæreevne setter ingen grenser for hva som kan produseres av trygghet, omsorg og tilknytning eller kunnskapsoverføring mellom generasjoner. Når jeg for et øyeblikk siden .

Den naturlige forvitringen av mineraler i jordsmonnet er naturens forsvar mot sur nedbør. Gjennom forvitring nøytraliseres den sure nedbøren. Forvitringens hastighet varierer fra meget lav i områder med tynt jordsmonn på grunnfjell, til meget høy i de kalkrike områdene som er karakteristiske for . Skal de fattige landene utvikles for å nå vårt velferdsnivå sosialt og økonomisk, må de rike landene , som Norge, satse ekstra i den økologiske dimensjonen. Bærekraftig utvikling er i dag en strategi for å sørge for at hele verden kan ha en sosial og økonomisk vekst innenfor naturens bæreevne.

Sjømat inneholder mye av de næringsstoffene disse menneskene mangler, men det er fortsatt slik at fattige land spiser mindre fisk enn rike land. Dette inkluderer mer effektive og miljøvennlige teknologier, og kunnskapen om hvordan fiskeri og havbruk reguleres med hensyn til naturens bæreevne , pluss hvordan verdier . Naturen har en begrenset evne til å tåle ressursuttak, forurensing og avfallsopphopning. Dette uttrykkes gjennom naturens bæreevne.

Blant annet bør Norge la import av varer fra utviklingsland øke på bekostning av import fra rike land. Rettferdig handel bør stimuleres . Vi skal videreutvikle vår rolle som pådriver for en grønnere utvikling og som brobygger mellom ulike grupper av land i internasjonale prosesser. I følge en ny avis er det sjanse for at polene vil smelte.

Som vi alle vet er det utslipp av klimagasser som har ført til en slik fatal utvikling. Isen både på Nordpolen, Sørpolen og Grønland har tatt del i smeltingen. FN informerer fra en fersk rapport at det er sjanse for at vi ikke klarer å stoppe retningen dette går i. Klimakrisen og de globale fattigdomsproblemene gjør at vi tren- ger bærekraftig utvikling og hjertekultur i stedet for enda mer økonomisk overvekst og forbrukskultur i de rike landene.

Derfor har vi startet nettverket Bærekraftig Bergen. Vår visjon er: ψ Å skape en by som lever innenfor naturens bæreevne.