Melkeproduksjon i norge

Melkeproduksjon har vært den viktigste delen av jordbruket i flere tusen år. Melkekyr er i dag avlet spesielt for å produsere store mengder melk. Så store ytelseskrav er ikke gunstig mtp.

Gjennomsnittskua i Norge melker ca . TINE SA er pålagt ansvaret for markedsreguleringen av melk i Norge. TINE SA har som markedsregulator ansvar for å påse at melketilgangen er i .

Hun insemineres på nytt – måneder etter hver kalving, for å sette i gang ny melkeproduksjon. Hun har seks til åtte ukers stopp i melkeproduksjon før neste kalving finner sted og melkingen kan starte for fullt igjen. Kalvingen er starten på kuas melkeproduksjon.

De fleste kuer i Norge står bundet på bås, og kalven blir tatt fra dem rett etter fødselen. Her er det rasen Norsk Rødt Fe som dominerer, fordi den egner seg svært bra til melkeproduksjon og gir også godt kjøtt. En melkeku får vanligvis kalv en gang i året.

Til slutt: påstanden om at bildet Tine gir av norsk melkeproduksjon er utdatert, gir heller ikke hele sannheten. Familielandbruket står sterkt i Norge og innebærer at barn får delta i og oppleve mestring i arbeid med dyrene, og familien har et felles prosjekt. Sammen med melkeroboten, som gjør det mulig å få .

For å sikre at vi får nok melk og unngår kostbar overproduksjon, har hver enkelt produsent en kvote for sin melkeproduksjon fra myndighetene. I motsetning til det Kristin Taraldsrud Hoff fra Norsk Landbrukssamvirke skriver i noe jeg vil kalle for en reklamekronikk for norsk husdyrhol er det ikke sant at Norge virkelig er god på å holde dyrene friske uten bruk av antibiotika. Og grunnen til dette er snarveier som også norsk husdyrhold velger å ta, . Norge har gått fra å være en melkedrikkende til å være en ostespisende nasjon. Anslagsvis prosent av engarealet i. Inkludert storfe- kjøttproduksjon på melkebrukene økes tallet til prosent. R2KU – Foretak for felles melkeproduksjon , fylkesfordeling.

R2GEIT – Foretak for felles melkeproduksjon , fylkesfordeling. Kvaliteten og sunnheten på melk og produktene som er basert på melk, er direkte koblet til kvaliteten på juret og på hygienen i omgivelsene. God hygienepraksis forbedrer kvaliteten og verdien på produktet og avgjør . Leverandøroversikt, side 1. Jordbruk – melkeproduksjon – Proff.

Nationen er distriktenes næringsavis, og avisens prioriterte stoffområder er næringsliv, landbruk, politikk, samferdsel og EU. Melkekonferansen ”Norsk melk – nå og framover”, som samlet 1deltakere i bankettsalen på Hotell Alexandra i Molde, hadde fokus både på det som er bra i norsk melkeproduksjon og det som er krevende. Kvalitet, lønnsomhet og importvern er viktig for å sikre det norske melkemarkedet, og slik at melka . Hagen påstod hardnakket st feilen i det norske systemet var mangel på konkurranse.

Formålet med driftstilskudd til melkeproduksjon er å bidra til en inntekts- og produksjonsutvikling i melkeproduksjonen som medvirker til å jevne ut ulikheter i lønnsomhet mellom ulike bruksstørrelser generelt, og mellom bruk i Sør- Norge og Nord- Norge. Det gis driftstilskudd .