Makvis modellen

Da jeg gikk på lærerhøgskolen ble vi anbefalt å bruke en enkel huskeregel i planlegging av undervisningsøkter – MAKVISE. Opp gjennom årene har de gjennomgått flere transformasjoner etter å ha vært brukt i praksis . MAKVISE er en glimrende huskeregel for deg som driver med . Takk til lærer Marianne Glesaaen som i dagens debattinnlegg i Aftenposten (side 3) minner meg på “gammel” lærdom fra pedagogikkstudiene, nemlig: prinsippet MAKVIS. MAKVIS var en huskeregel lærere tok med seg ut i skolen og den skulle være retningsgivende for den enkelte . I denne forbindelse vil vi minne om noen velkjente læringsprinsipper som gjelder generelt når vi skal utforme et kurstilbud. Disse læringsprinsippene refereres ofte til med forkortelse MAKVIS. Når vi utformer en test, bør vi ha disse i tankene og vurdere testens eventuelle bidrag til at vi oppfyller disse prinsippene.

Didaktiske modeller i fagdidaktisk oppgaveskriving. Denne oversikten er laget for å imøtekomme ønsket fra studenter i religionsdidaktikk om en oversikt over didaktiske modeller som kan benyttes som teoriperspektiver i oppgavearbeidet. I denne skissen redegjør jeg for noen hovedtyper av didaktisk tilnærming, forsøker å . Dette er et annet planleggingsverktøy – faser for god undervisning.

Makvise modellen egner seg til å reflektere omkring arbeidsmåter i undervisningen. Motivering Det er læreren sitt ansvar å motivere elevene for undervisningen. Dette kan læreren gjøre gjennom ulike arbeidsmåter, . Det har vært den mest brukte planleggingsmodellen for undervisningen i . Kort fortalt er det seks forhold som må. Jeg har i årevis brukt modellen som et analyseverktøy når jeg skal i gang med større utviklingsprosjekter.

Motivasjon Aktivisering Konkretisering Variasjon Individualisering Sosialisering Evaluering . MAKVIS – en god referanseramme for dette faget. Det fins en rekke pedagogiske modeller og prinsipper en kan undervise etter, for eksempel. Dette faget skal ikke gå gjennom slike modeller og prinsipper, . This Pin was discovered by Arne Midtlund.

Discover (and save!) your own Pins on Pinterest. Det er seks undervisningsprinsipper som i stor grad har vært rettesno- ren for en god planleggingsprosess i skolen. Huskeordet MAKVISE representerer prinsippene om motivering, aktivisering, konkretisering, variasjon, individualisering, samarbeid og evaluering. Vi har valgt å bruke MAKVIS – modellen i fasen hvor vi skal lage undervisningsoppleggene (Designfasen). MAKVISE -prinsippene kan vi bruke som utgangspunkt for all . MAKVIS modellen er beskrevet i boka Helge Røys, Peik Gjøsund og Roar Huseby ”Didaktikk på skolen”.

Den kan være ”et godt utgangspunkt for refleksjon over arbeidsmåter i undervisningen”, bra støtte og veiviser for . Vi må ha fokus på å bruke video på de områder hvor video har et fortrinn. Hvor har så video sin fordeler? Det kan være nyttig å knytte dette til MAKVIS : Motivasjon I en hverdag som ofte er preget av tekst, tekst, tekst og or kan en video virke motiverende, enten på grunn av selve . Derfor må vi forberede oss ekstra godt for å tilfredsstille kravet om et godt undervisningsopplegg for hele klassen. Forskjeller i motivasjon er også noe vi må ta hensyn til når vi planlegger undervisningen.

En god undervisning krever en god planlegging. Planlegg for læring – Fokus for planlegging er læring og at elevene skal få læring noe. Det er kompetansemål i kunnskapsløftet som er målet for undervisningen.

MAKVIS står for motivasjon, aktivisering, konkretisering, variasjon, individualisering og sosialisering. Delen om motivasjon går ut på at læreren skal legge til rette for at elevene blir motiverte . Denne modellen består av fem dimensjoner som elevene kan. MAKVIS – prinsippene kan legges til grunn for ulike undervisningsmetoder. Disse prinsippene innebærer mål, aktivisere, konkretisere, individualisere og samarbeid. De angir ikke konkret hvordan man skal legge opp . Elevforutsetninger (hvem): (motivasjon, kunnskaper, holdninger, ferdigheter).

Innhold (hva): (plan for timen med faglig innhold). Mål for økten: (hvorfor): (formål og hensikten med undervisningen, hvorfor skal elevene lære dette?) Arbeidsmåter (hvordan): ( MAKVIS ). Størst fokus på grunnleggende ferdigheter denne økten: .