Lyse etter fisk

Forbudet gjelder fiske av laks, sjøørret og sjørøye i saltvann, alt fiske i ferskvann og enkelte steder også fangst av hummer, krabbe og haneskjell. Lystring foregikk vanligvis fra en robåt, ofte en pram, på grunt vann og i mørke, men man kunne også stå på land. Etter en stund fikk jeg øye på tre hanner som kjempet om å få tilgang på en fin hunnfisk på kanskje 5-hg som stod pent i en perfekt gytegrop. En ganske stor hannfisk , på rundt kiloet drev å jaget bort to mindre hanner på rundt halvkiloet.

De ga seg ikke og fortsatte.

Forskjellig innlegg 14. Hvordan finne og fiske lysing ? NJFF Nyheter Bot-etter-lystring. To personer er anmeldt etter lystring i Songdalselva. Oppsynsmann Espen Halvorsen beskriver lystring som å skyte ei elgku mens den føder.

Når fisken står stille på gyteplassene, er den et lett bytte. Slik vi tolker loven er .

I Namsen bruker de fiskestang, men i små elver som den her på Skrøyvsta fungerer det bedre å lyse etter fisken , sier forsker Gunnbjørn Bremset – som mandag denne uka var sammen med frivillige for å lete etter . Når er det optimalt å lystre etter gjedde i elv? Fortrinnsvis Nummedals Lågen om noen veit. Lysingen er torskefisk som er gjenkjennelig på en langstrakt kropp, blank farge, underbitt munn med kraftige tenner og blåsvart munnhule. Dette er vel ulovlig, så den tanken bør du slå ut av hodet. Den har en kort og en lang ryggfinne.

Det er forbudt på kyststrekningen Vest-Agder til grensen mot Sverige å bruke lyster og ålesaks (ålejern) med kunstig lys ved fangst av fisk. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets bestemmelse av 3. Denne forskrift trer i kraft straks. Får du med en venn ut i båt en stille og mørk kveld får dere garantert en tur dere vil huske.

Her er det viktigste du trenger å vite for turen! Jegerprøven og jegeravgift må selvsagt være i orden uansett fisk eller fugl. Men hvem gidder vel å jakte gjedde slik nå om dagen?

Når det gjelder krabber så har jeg for det meste forholdt meg til uttrykket å lyse etter krabber, ikke lystre krabber. Ettersom man ikke bruker lyster på krabbene men tar de .

Det er forbudt å bruke garn med mindre maskestørrelse enn 1mm i fisket etter torsk, hyse, sei, rødspette, lange, lyr og lysing utenfor nautiske mil fra grunnlinjen i Norges økonomiske sone sør for 62° N og . En fisketur ved Sandungen hvor jeg også lyste etter kreps. Geir Inge Høines fanger ørret med nevene. Filmet av Frank Steinkjellå – Duration: 0:22. For det første fordi det vanligvis fiskes på fisk som skal gyte og bør få lov til det,. Man behøver ikke lys for å lystre , i sjøen er det beste tidspunktet gjerne tidlig på morgenen når sola står opp og sjøen ligger stille.

Martin Ellingsen viser et fisketriks med kondom. Høvring utenfor gismarvik bortenfor kårstøanlegget er en glimrende plass til å lyse etter krabbe hvis dere er innover i sånne farvann 🙂 Krabbefiske med teiner fra Kårstøanlegget å innover Hervikfjorden er en god plass. Nå har jeg endelig fått.