Livet i fjæra undervisningsopplegg

Lær å kjenne ulike strandplanter og hvordan de er spesielt tilpasset det tøffe livet i fjæra. Se filmen om Selmer i Jomfrulandsriket. Tilpasninger til livet i dyphavet.

De rareste dyrene finnes i dyphavet. På de flotte nettsidene . Livsmiljøet endrer seg centimeter for centimeter over og under flomålet.

På land preger marebek og messinglav ofte svaberget, mens saltelskende blomsterplanter klorer seg fast. Nedover i sjøen finner vi algene som lever i faste soner nedover mot dypet. I vannkanten og i fjørepyttene er det et yrende liv med bløtdyr, koraller . Med dette læremiddelet prøver jeg gi elevene en smakebit og motivasjon for å oppsøke fjæra som aktive ”forskere” der fokus skal være på miljø og livet i fjæra. Programmet skal forsøke å vise elevene noe av livet som finnes i fjæra og kanskje gi elevene noen spørsmål og undringer rundt miljøperspektivet i dette område.

Livet i fjæra er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen,. Havforskningsinstituttet og andre skoler. Det er utarbeidet et undervisningsopplegg som tar sikte på å gi skoleelevene en innføring i vitenskapelige arbeidsmetoder og modellering, ved å bruke livet i fjæra som arena. Samtidig er hensikten også å .

Kvassheim fyr i dag side 5. Verneplan og allemannsretten side 7. Fuglelivet langs Jærkysten side 15. Kulturhistorie for området. Forslag til aktiviteter og undersøkelser klassen kan gjøre i fjæra. Filmene er produsert av Høgskolen i Bergen, ved Seksjon for naturfag og Senter for nye me.

Mange av studentene på barnehagelærerstudiet synes artskunnskap er vanskelig. Det ønsket foreleserne å gjøre noe me og laget like greit en app som skal lære studentene om marine arter på en morsom og underholdende måte. Undervisningsopplegg om livet i fjæra. Når en tar med små barn ut i naturen, kan en virkelig se ekte nysgjerrighet og lærelyst. Elevene bruker all sin energi til å finne ut og spørre.

Det skal ikke mye til for å aktivisere de yngste barna når en for eksempel er på ekskursjon for å lære om fjæra. Kommer en lenger opp i trinnene,. Historier om livet i havet og ved kysten og fortellinger om spesielle arter og naturområder av stor betydning. Heftet inspirerer til å lære mer om våre unike hav – og kystområder og kan bestilles gratis i klassesett.

Det har også kommet et idéhefte med forslag til undervisning. Alt liv begynte i havet, og det er fortsatt . Naturfag, læringsmål etter 7. Asdal Skole lærer om livet i fjæra.

More from Geir Eliassen. Prosjektet er basert på at de deltakende skolene utfører årlig og systematisk feltarbeid i fjæra. I Nye Gaia Ressursbank finner du nyttige tips, forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og kopioriginaler. Dere Dere kankan også også lage lage en en vann vann livet livet i fjæra. Under stupebrettet, i tangen og på badestranden er det yrende liv som få kjenner til.

Bli med på oppdagelsesferd i fjæresonen og opplev hemmelighetene som skjuler seg der. Det finnes mer enn strandkrabber under steinene i fjæra ! Bli bedre kjent med de mest vanlige artene vi finner i fjære. Hvor lever de og hva spiser de?

Med ett finjustert blikk er det utrolig hva vi kan finne! Et undervisningsopplegg om disseksjon av en gris, og hvordan grisens hjerte, blodårer etc. Prosjektoppgave av Gjermund Eikli ved Høgskulen i Volda.

HØSTING – EN SMAK AV TRADISJON OG MULIGHETER. UNDERVISNINGSOPPLEGG MAT I FJÆRA. Sjøkikkert for å studere livet i den våte delen av tidevannssonen.

Sett krabbeteiner (i tillegg til å fange krabbe i fjæra ). Dyre og plantelivet i fjæra påvirkes av mange faktorer som. Begrepet tang og tare brukes ofte som en fellesbetegnelse på store, fastvoksende alger (eller makroalger), men i virkeligheten . Her er livet mangfoldig. Vi finner tang og tare i mengdevis og et utall små og store dyr. Noen sitter fast på svaberg og steiner, mens andre skjuler seg i sprekker, under steiner eller kamuflerer seg blant algene.

MÅL: Sosial trivsel- samarbeid. Fjæra er et spennende sted! Arbeide selvstendig i små grupper med skriftlige oppgaver. Bli kjent i en nabokommune. Bestemme planter og dyr. Lære om avhengigheten mellom miljø- .