Livet i dammen

Kan dyr få for lite oksygen i ein vassdam? Diskuter utsegnene i grubleteikninga og finn ut kva du meiner. Her får du møte atskillige små vesener, både insektlarver, rumpetroll av frosk, og edderkopper, som alle lever i ferskvann.

Insekter er verdens mest utbredte dyreart. Finner noen en frosk er gleden stor. I en dam, bekk eller våtmark kan vi lete etter smådyr.

Vi kan lete i vannmassene, i mudderet og på og under steiner. Med en håv, eller med hendene kan vi fange insekter i lufta og på bakken i nærheten av vannet. Food Chains , Food Webs , Energy Pyramid – Education Video for kids by makemegenius. Med bestemmelseskart, hover og baljer var alt lagt tilrette for at elevene på femte trinn skulle sjekke ut livet i dammen ! I dag flyttet vi klasserommet ut og hadde naturfag i nærområdet! Vi fant insekter og kryp med bein og bein, som både gikk på vannet og beveget seg i det.

Både store og små koste seg . Med elever i barneskolen kan det være greiest å jobbe i dammer eller innsjøer som er grunne inne ved land og gjerne bekker fremfor større elver. Hvis man kan undersøke både en.

En av dem är miljöaktivisten Elizangela från vår samarbetsorganisation MAB. Livet i skuggan av dammen. I en nyproducerad dokumentärfilm följer vi hennes kamp för social rättvisa i spåren av världens tredje största dammbygge, Belo Monte. I dammarna på Fredriksdal myllrar det av liv. Vi fångar ryggsimmare, iglar, trollsländelarver och vattensalamandrar.

Vi sorterar djuren och undersöker hur de anpassat sig för att äta, andas och leva i vatten och lyssnar till historier om deras liv. Dei siste vekene har me jobba på ulike stasjonar på uteskulen. Desse stasjonane har vore mat på bål, vårteikn og livet i dammen. Sveio skule, Sveio kommune.

Hjemmesidene til Hisøy skole og oppvekstområde. Han legger til at mange insekter og bunndyr også lever i dammen. Også andemusling, som er en vanlig muslingtype, finnes i Østenstaddammen, ifølge Wivestad.

Han mener at alle de nevnte artene vil få problemer om kun kort ti når livet i dammen igjen skal våkne til liv etter vinteren. Flott vêr og tur til Jørntjønna. Med håv og hender fanga dei mange småkryp og nokre froskar og rumpetroll. Nokre fekk også sett hoggorm! Karp tar död på livet i dammen.

Ytan på dammen vid Sågstugevägen bubblar av stora karpfiskar som planterats in utan tillstånd. Fiskarna riskerar nu att slå ut allt det övriga livet i dammen.

Stora karpar frodas i dammen vid Sågstugevägen i Tullinge. Miljøagentane i Molde på Romsdalsmuseet og lærte om livet i Matdammen. Vatn gir oss menneske ro. Gardsdammen ved Egge Museum er plassert slik at den skal vere lett tilgjengeleg for både menneske og dyr. Det er lagt til rette for rekreasjon med sitteplassar og bålplass slik at alle skal få nyte det yrande livet både over og under vassflata.

Om vinteren kan dammen nyttast som skøytebane.