Livdyr hereford

Hvis du er på jakt etter enten dyr å kjøpe eller ønsker du å selge, så ta kontakt med oss på mail så setter vi deg i kontakt med aktuelle kjøpere i ditt nærområde. Rase, Opplysninger, Kommune, Ref. Fra her tom 1-alle kolla-f. Livdyr av kjøttfe for salg.

Oversikt over kjøttfe for salg i Vest.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt: pr. Bedekt med angus, Sørum, 247. Hereford , etter stambokført okse. ANG, kyr selges, drektige. Prisene er ved omsetning gjennom Nortura SA.

Avlsokser av kjøttfe til salgs. Husk att kryssningsdyr gjir heteroisieffekt.

Så hereford avleirer fett tidlig. Hvilke raser ammekyr egner seg best til utmarkbeiting? Dexter kyr vs skotsk høylandsfe innlegg 12. Høylandsfe utegang innlegg 25. Flere resultater fra gardsdrift.

Storfe › Priser Bufret Lignende Kriterium for kjøttfetillegg. Kriterier for Fatland Kjøttfe-tillegg – Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat og ung ku. Klassekrav: R- og bedre.

Vanlig avtaleinnmelding ( uker). Tanken er å selge livdyr og okser til kåring for å forbedre lønnsomheten etter hvert, sier Rune. Da Rune og Idun startet opp med kjøttproduksjon, belaget de seg både på innkjøpte kalver og på å krysse inn hereford i NRF-besetningen sin. De er opptatt av avlsframgang, men bruker kun okse. Dyret blir solgt til liv, som vi sier.

De vanligste dyrene vi selger er drektige kviger og avlsokser. Noen ganger selger vi årskviger også.

Fine drektige kviger av rasen Charolais. De fem store rasene i Norge. Kjøttraser med nasjonalt avlsarbeid. Slaktevekt ku 3kilo (Fett 4-). Både hornede og kollete.

Dette er vik- tig for sporbarhet. Totalt sett gir kontrollen deg bedre oversikt, økt lønnsomhet og spart arbeidstid. Målsettingen for disse besetningene er å selge livdyr av god kvalitet.

Markedssituasjonen for livdyr uke 32.