Leilending vs husmann

Husmannen må ikke forveksles med en leilending som bygsler et matrikulert bruk, et gårdsbruk. Dersom husmannsplassen var matrikulert ble husmannen å betrakte som en leilending. Leilending Bufret Lignende Han konstaterte at bøndene, fiskerbøndene, på Haram var leilendinger. Alle unge visste at det var umulig å få en husmannsplass. Et leilendingsbruk (et gårdsbruk), kunne en . På denne tiden var dessuten skillet mellom leilendinger og selveiere mindre enn det man skulle tro, fordi leilendingene hadde så store rettigheter til gården.

Mange leilendinger kunne for eksempel sette ned og inngå kontrakter med husmenn på sine gårder, og ellers bestemme suksesjonen eller hvem . Mens arbeidshusmannen ofte arbeidet på gården til husbonden, så hadde bygselhusmannen ofte samme vilkår som en leilending , og fant inntektene fra andre . Men da det ble penger å få ut av tømmersalg, ble skogen et konfliktemne, og Christian 5. Forholdet til eventuelle husmenn var ikke omtalt i lovene. Nå en gardbruker som hadde husmenn var leilending , oppstod spørsmålet om hvem som egentlig var husmennenes husbon enten gardbrukeren ( leilendingen ) eller jorddrotten (godseieren). Da Larvik-greven tillot noen av sine leilendinger i Hedrum og Brunlanes å nedsette husmenn , ble disse . Min veileder Bjørn Myhre fortjener en stor takk for god veiledning, støtte og oppmuntring gjennom hele prosessen med hovedoppgaven.

Takk også til AmS som ga meg en måneds permisjon betalt av forskningsmidler for å avslutte oppgaven. Mange venner og kolleger ved AmS skal også ha takk for støtte og hjelp, selv om . De eiendomsløse var altså i klart . Betegnelsene Selveier, Leilending , Husmann , Inderst og Fattiglem er godt kjent av alle som har drevet med lokalhistorie og slektsgransking. Til tross for at de fleste kjenner til forskjellen mellom disse kategoriene, kan det kanskje være på sin plass å gi en nærmere forklaring. Forklaringen som gis her er generell, men det .