Læringsstrategier plakat

Vi har fått lov til å publisere disse på vår nettside. Vi har videre utviklet vårt arbeid med læringsstrategier og har utvidet læringsstrategitrappen med flere strategier som skal jobbes med på hvert trinn. Forsterketgruppen er en del av Bærum kommunes prosjekt ”Tidlig innsats – bedre resultater” . Det har blitt laget plakater , som skal visualisere de ulike strategiene, som en hjelp til elever og foreldre. Strategiene jobbes med i de ulike fagene.

Læringsstrategier er avgjørende for god læring og faglig utvikling. Målet med opplæringen i læringsstrategier er. Når det har gått 2-minutter . Se også under fanen lesing – Materiell til undervisning: hefte om læringsstrategier. Plakater til klasserommet. Det er viktig at elevene vet hvorfor de bruker ulike læringsstrategier.

Klassen kan også lage felles ordbanker på plakater. Heng opp en plakat i begynnelsen av arbeidet med et tema og la elevene skrive på ord og uttrykk de allerede kan, som. Det innebærer også refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner. Framføringen kan foregå ved hjelp av drama, plakater , powerpoint, bilder etc. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking har lagt ut noen gratis plakater som kan skrives ut og henges opp i klassen, biblioteket, osv.

Klikk her for å komme til nettsidene for Skrivesenteret, og klikk på Les mer eller . Vi bruker lese- og læringsstrategier både før, under og etter lesingen. Når vi skal lære noe nytt, bygger vi på det vi kan fra før. Derfor er det viktig å hente fram det vi allerede vet, for eksempel gjennom en felles idémyldring i klassen. Førlesingsstrategier skal gi elevene bakgrunnskunnskap. Dette er en nyttig førlesingsstrategi.

Hva er meningen med teksten? Kan jeg organisere opplysningene i ulike deler? Snakk med barna om ord og begreper, forklar or finn det . Metakognitive teorier er bakgrunnen for at elever i grunnskolen nå bruker lese- og læringsstrategier.

Ifølge Lesesenteret i Stavanger kan metakognitive lesere kontrollere, regulere og justere egen forståelse og egen læringsprosess. META: Klasseromsdøra har en plakat med begreper som . De ulike lese-, skrive- og regnestrategiene som presenteres un- derveis i heftet har AFK allerede trykket opp i plakat – format. I første omgang er plakatene spredt til Ny GIV- skoler på ungdomstrinnet i Akershus. Mange av fylkets videregående skoler har også . Nå har dere arbeidet med læringsstrategier i flere år. Hva synes dere er bra med læringsstrategier ? Lag en reklame for læringsstrategier – for eksempel plakat , annonse, radioreklame eller.

Dere kan velge om dere vil reklamere for én spesiell strategi, eller om . Kakediagram BAKLENGS PLANLEGGING: Læreren begynner med å gjøre om kompetansemålene i læreplanen til forståelige og konkrete mål . Sendes innen 1‑virkedager. Du skal kunne samarbeide i gruppa og lage en plakat om læringsstrategier i fellesskap. Slik gjør vi: Dere blir delt opp i grupper. Dere får utdelt en læringsstrategi.

Lære​ ​oÅ​​ velge​​et​​tema. Kilder,​​kildehenvisninger​​og​​kildekritikk. Høy​ ​måloppnåelse: KOMPETANSEMÅL​ ​FRA​ ​LK06.

Aktiviteter og oppgaver styres litt av om det er kunnskap eller ferdigheter som skal læres eller øves på. Dersom det er kunnskap og nye begreper bruker jeg gjerne oppgaver som går på lese- og læringsstrategier. Karusellmetoden – der elever deles inn i grupper og jobber med hvert sitt begrep på en plakat.