Kveg definisjon

Definisjon av kveg i Online Dictionary. Norsk oversettelse av kveg. Informasjon om kveg i gratis engelsk online ordbok og leksikon.

Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius). Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Som navnet tilsier, slår de seg sammen med kveg , men de kan også følge elefanter, kenguruer, traktorer og til og med skogbranner — hva som helst som forstyrrer de insektene som kuhegrene lever av. Landsbyboerne fisker og holder kveg , geiter, sauer, griser og fjærfe.

En avgift i form av penger eller noe . De har tradisjonelt vært brukt som trekkdyr, særlig i områder der hest ikke har vært vanlig. Store okser har vært vanlig å bruke til ekstra tunge lass. Trekkokser brukes fortsatt flere steder i verden. Bufret Alle synonymer for kveg. Sjekk din definisjon , noe som betyr med våre engelske ordbøker.

Oversettelsen av ordet kveg mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Vi har tre oversettelser av kveg i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner , eksempler på bruk og uttale. Legg til ny oversettelse . Sammen med sine folk red han rundt på slettelandet nord for Rio Grande og samlet inn Maverickmerket kveg. Og fant han et dyr som ikke var merket, var det også ̄ per definisjon ̄ et som hadde tilhørt Maverick-flokken og nå var hans. Dette var slett ikke uvanlig og heller ikke ulovlig.

Men kjøperen befant seg i en moralsk . Det kan heller ikke være krøtter eller kveg , for begge disse inkluderer både storfe og småfe, igjen i følge Bokmålsordboka. Når det ikke kan defineres som ekstraordinære hendelser, så utløser det kompensasjon. Det er mulig vi burde se på ordlyden her, svarer Olsen. Hun har ikke oversikt over hvor mange av passasjerene på Fjetlands flyvning som har søkt erstatning i ettertid av flyturen.

I avslaget til Fjetland . Guatemala, Honduras og Nicaragua. Et norskstøttet prosjekt skal få bøndene til å legge om til mer bærekraftig drift. De er flokkdyr som innad i flokken har en klar rangordning.

Formål, virkeområde og definisjoner. Formålet med denne forskriften er å forebygge spredning av smittsomme dyresykdommer ved import og eksport av embryo av storfe. Kveg har et vidvinkelsyn . Storfe kalles også kveg og tamfe. Hos storfe kalles hunnen ku, hannen kalles okse eller.

Dessuten brukes de som trekkdyr – også i våre dager. Telemarks ku: Telemarkfeet er landets eldste kurase. Statistikk: Antall bokstaver: 4. De fleste roping-klasser går på tid og stammer fra arbeidet til en vanlig cowboy, som ofte måtte fange kalver og voksne kveg for brennmerking eller behandling av dyrene.

Working cow horse-klassene defineres ved at de handler om hestens evne til å arbeide og kontrollere enkeltkveg gjennom en serie øvelser.