Kringkastingsrådet referat

Hør folkets representanter drøfte NRKs programmer og diskutere klager. Du kan lese referat fra møtene i rådet på nettsidene. Her kan du også se møtene direkte, eller se opptak fra tidligere møter – se kringkastingsradet. Rådet kan både ta opp saker på eget initiativ, behandle . På hjemmesiden vil du også finne dagsorden for det enkelte møte, uttalelser og annen informasjon om behandlingen av henvendelsene.

Kringkastingsrådets oppgave er å se overordnet på NRKs programvirksomhet og tilbud til publikum. Cirka en uke etter det enkelte rådsmøte legges fullstendige referat ut . Klagene kom fordi Faten Mahdi al-Hussaini gjekk med hijab på fjernsynet. Sted: Møterom Balkongen, Marienlyst.

Gjennomgang av henvendelser og klager til rådet. Distriktenes plass i nasjonale nyheter. Det store svenske medielandskapet – malt av veteranen Erik Fichtelius. Erik Fichtelius er i dag øverste leder i Utbildningsradion (UR) og for lengst en veteran i svensk journalistikk, med sentrale roller i flere nyhets- og. Ifølge referatet var dette det siste som ble sagt på møtet, antakelig under stort alvor:.

De direkte sitatene nedenfor baserer seg på det offisielle referatet fra Kringkatstingsrådets møte, som vanlig ført i pennen av Vetle Daler. Behandlingen tok først og fremst utgangspunkt i en klage fra den israelske ambassaden, men også i noen andre klagebrev. Vi presenterer nedenfor de viktigste dokumentene i saken. I tillegg er et dokument fra Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia . Kritikkverdig at serien i for stor grad fremstiller sex som noe overfladisk og teknisk mener NRKs klageorgan. Det går fram av et referat på nettstedet Kampanje.

LES ÅRETS ANMELDELSE: Trekant uten sensur. I år som i fjor har NRK-serien om ungdom og . Det er gjennom god diskusjon at rådet kan ha noko å seie for NRK-leiinga, slik Per Edgar Kokkvold har sagt det. Diskusjonen og fråsegna frå møtet torsdag har verkeleg gjeve synspunkt som kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen bør ta med seg tilbake og ta på alvor:. I hvor stor grad skal vi disku- tere enkeltpersoner i rådet?

Det betyr mye for seerne om man liker vedkommende eller . Stortinget, oversikt over møter og høyringar, informasjon om stortingsrepresentantane, omvisningar, læringsspel, kurs med meir. Kontoen til Elin Ørjasæter. Dette var fyrste gong ordet nærradio dukka opp.

Eit referat av føredraget stod på trykk i Norsk Tiden og ideen hans var at kvar kommune burde ha ein nærsendar. Referat fra medlemsmøte i ALL Grenland 17. Leder Ragnar Wesseltoft kunne ønske 1medlemmer velkommen til medlemsmøte i . En av dem som overvar dette møtet på nett-TV kommer med følgende referat fra denne sekvensen:. NRK kom med en rekke innslag .