Kostra veileder 2018

Fylkesmennene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarer løpende på kontoplanspørsmål til veilederen. Endringene blir innarbeidet i emnene i Sticos Oppslag Kommune i løpet av desember. En stilling er i denne sammenheng definert som et årsverk. Det vil si veiledning om innholdet i arter, funksjoner, balansekapitler og sektorer for kommuner og fylkeskommuner.

Melde kommuner inn eller ut av ROBEK. LVKs sekretariat har i samarbeid med ESU utarbeidet en veiledning til medlemskommunene som er ment å gi informasjon om hvordan. Dere som er i befatning med kontering, attestering og anvisning av fakturaer bør bla lett igjennom denne og feste dere. Komm unene vil få særskilt tilbakemelding på feil og mangler i innsendte data. Rettede data som sendes innen onsdag 21.

Hvordan skal rapporteringen gjennomføres? IPIS krypteringsmodul skal benyttes ved innsending av IPLOS . VIKTIGE REGNSKAPSPRINSIPPER. Det er i praksis en database fylt av tall som forteller om kommuner og fylkeskommuners virksomhet.

KOSTRA publisering i midten av juni. Frist for rapportering: 1. Innloggingen er nærmere beskrevet i Kom i gang- veilederen. Utfyllende veiledninger og søkeor tilpasset kommunens kontoplan og tjenesteområder. Veilederen gir en kort . Utgifter og formål sammenlignet med andre. Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland.

Sosial rådgiving og veiledning. Brutto investeringsutg, barnehage, i prosent av totale brutto inv. Prioritet – Netto driftsutg. Til slutt vil jeg fortelle litt om muligheter for . Budsjettdrøftingsnotat. På rå veiledning og sosialt forebyggende arbeid.

Det er elektronisk søknadsprosedyre og alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsprosedyre på Altinn. Søknadsskjemaet er tilgjengelig på Altinn, Bufdirs og Rakkestad kommune sine nettsider snart. Livssykluskostnader for byggverk: Prinsipper og klassifikasjon. Personalressurser må disponeres på de områdene hvor vi ser utviklingen krever det.

Dette vil i fremtiden kreve at ansatte oftere får nye oppgaver og må avslutte andre oppgaver.