Kostra rapportering 2016

Erfaringene viser at det er behov for et oppslagsverk som kan brukes til konverteringen av årsregnskapet til KOSTRAs kontoplan, men også for. KOSTRA (KOmmune-STat- RApportering ) er et nasjonalt informasjonssystem som opplyser om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. KOSTRA står for Kommune-Stat- Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

Innrapportering › Offentlig sektor Bufret Lignende 1. Opplysningene hentet inn av Statistisk sentralbyrå nyttes til utarbeidelse av styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du er inne i en arkivert publisering.

KOSTRA ( KOmmune-STat- RApportering ) er et nasjonalt informasjonssystem som opplyser om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter det. Artikkelen gir en inngang til KOSTRA faktaark med nøkkeltall og grunnlagsdata.

Elektronisk innrapportering kan skje fra og med 2. Frister for innrapportering av regnskaper, skjema- og registerdata framgår av milepælsplanen nedenfor. Kommunane, interkommunale selskap og kommunale føretak skal rapportere elektroniske skjema og filuttrekk til Statistisk sentralbyrå (SSB) innan 15. Frist for innrapportering av klientdata frå IPLOS . Alle kommuner, interkommunale selskap og kommunale foretak skal levere elektronisk rapportering til Statistisk sentralbyrå (SSB) innen 15. Vi viser til: Informasjonsbrev fra SSB til alle kommuner og fylkeskommuner av 1.

Kommuner og fylkeskommuner har etter rapporteringsforskriften ansvaret for at det rapporteres data med en tilfredsstillende kvalitet. Regnskapet fra interkommunale selskaper og -samarbeider inngår i kommune- og fylkeskommunekonsernet. Deres innrapportering er avgjørende for å lage god styringsinformasjon for kommuner og fylkeskommuner. Ny runde med KOSTRA rapportering nærmer seg. I dette notatet med vedlegg finner dere informasjon som vi har mottatt fra SSB.

Ytterligere informasjon vil dere finne inne på saken eller på. SSB legger til rette for automatisert KOSTRA – rapportering. KOSTRA (KOmmune– STat- RApportering ) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir opplysningar om kommunal og fylkeskommunal verksemd. KOSTRA-rapportering (regnskapsdata og alle andre skjema).

På denne nettsiden til SSB kan kommunene rapportere inn sine KOSTRA -data. Du finner også kontaktpersoner for rapporteringen og annen relevant informasjon, blant annet brevet som SSB sender til kommunen hver høst. Publisering og korrigering av feil i rapporteringen.

Nøkkeltall bli publisert på . Noen kommuner kan rapportere feil, og andre kommuner mangler data – nå i mars mangler ikke minst kommuner økonomitall. KomRev Trøndelag IKS har på vegne av kontrollutvalget i Meråker kommune utarbeidet rapport i forvaltningsrevisjon som omhandler KOSTRA – rapportering. I tillegg sender vi her litt mer detaljert informasjon om innrapportering til Statistisk sentralbyrå (SSB) av statistikk for .