Koloni snl

Bosetning utenfor en stats grenser, grunnlagt av utvandrere. De kan også være styrt som en del av moderstaten, som de romerske borgerkolonier i antikken. Algerie ble deretter Frankrikes fremste settler koloni i Afrika med ca.

Kolonier styrt av moderstaten . Dette medførte at Leopol blant annet med støtte av Stanley, som kongen engasjerte for nye oppdrag i Afrika, selv satte seg fore å etablere en koloni i Kongo.

Innvandringen fra Europa tiltok under britisk herredømme, og Sør-Afrika utviklet seg til å bli en økonomisk viktig koloni. Det ble lovet adgang til embeter etter utdannelse, dyktighet og ubestikkelighet, uansett rase eller religion, men i praksis oppnådde inderne meget sjelden høyere embeter. Etter hvert som stadig flere indere . Indokina, tidligere navn på de franske besittelser i sørøstlige Asia: kolonien Cochin-Kina og protektoratene Annam, Kambodsja, Tonkin og Laos. Området er i dag delt mellom statene Kambodsja, Laos og Vietnam.

Navnet henspiller på at området har vært et møtested for kinesisk og indisk kulturpåvirkning, . Noen av det moderne Kameruns politiske problemer skyldes kolonihistorien.

Landet var, ved siden av Spania, Europas ledende sjøfartsnasjon. Også kulturelt hadde Portugal en storhetstid. Sistnevnte år fikk Filippinene løfte om fullt selvstyre innen . For det første invaderte amerikanerne Canada i håp om en forbundsfelle. Guyana, republikk i det nordøstlige Sør-Amerika.

Landet har kyst til Atlanterhavet i nord og grenser til Surinam i øst, Brasil i sør og sørvest og Venezuela i nordvest. Tre fjerdedeler av landet er dekt av regnskog. Hvis India ikke hadde vært koloni ? Hvilket styresett innførte kolonimakten i India, fikk lokalbefolkningen ta del i styre? Det er veldig vanskelig å si hva India hadde vært i dag hvis de ikke hadde vært koloni.

Store norske leksikon. Nedenfor kan du lese mer om Nigeria som koloni og konsekvenser av koloniseringen. Det meste er på engelsk, håper det går bra. SNL : Nigerias samtidshistorie . Analisis dilakukan oleh Laboratorium Universitas Gajah Mada dan Sucofindo.

Det handler om en maktkamp mellom de største maktene, der alt handler om å skaffe seg råvarer, arbeidskrefter og såkalte skatter fra de innfødte.

Marokko ble et selvstendig land. Under Kong Henrik ble også byggingen av den første engelske tørrdokk i Portsmouth samt forbedringer på Englands lille marine gjennomført. Reiser som resulterte i etableringen av den første oversjøiske engelske koloni , en . Apartheid – politikk basert på ideen om raseskille, spesifikt for Sør-Afrikas historie.

Etnisk gruppe, etniske motsetninger . Snart skal me feira grunnlova og landet vårt. Då må me våga å kikka på dei mørke sidene ved historia vår. Landet huser en stor mengde unike plante- og dyrearter.

Når ble India selvstendig? I følge Det store norske leksikon er det språk i landet. Norsk oppgir at det snakkes 1språk der, mens den engelske. Riktignok dokumenterte spanske munker noen av språkene våre og lærte seg .