Kollet ku

Dette er fordi kollethet dominerer over hornanlegg, slik at dersom det er minst ett gen for kollethet til stede, vil dyret være kollet. Fordi frekvensen av kollet-gener er mye lavere enn for hornet-gener, er det svært få dyr i populasjonen som er homozygot kollet (KK). Dersom en kollet ku blir inseminert med en . Både blant storfe, sau og geit finnes individer som mangler horn. Denne egenskap er sannsynligvis oppstått ved mutasjon hos hornete typer og er arvelig med fullstendig, ufullstendig eller kjønnsbegrenset dominans.

Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius).

Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet.

Avkommet kalles kalv til de er . Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Det samme gjelder nakkestripe, haledusk og nedre del av beina. Hereford finnes både som hornet og kollet. I dette vinduet skal du finne tabell ffor oppslagsordet raudkolle.

Her finner du betydninger av ordet Kollet.

Du kan også legge til en definisjon av Kollet selv. Egentlig, bar, skallet, hornløs. Kilde: seilskuteklubben. Melka fra juret rant i strie strømmer og ga næring til urjotnen Yme.

Angus landskapspleieren! For dager siden – CHA x, dr. Audhumbla ga seg til å . Bedekt med herefor Aremark, 245. Totalindeks 10 god på fødsel og moregenskaper.

Lilly er ei kollet ku , det vil si at hun er født uten anlegg for å få horn. Nå vises det to små horn på bildene, men det er noe vi kaller nyvler. Små løse horn som de ofte stanger løs når de er ute, men som raskt vokser ut igjen. Det har også skjedd med Lilly. Bildene viser nok at hun er i godt hol hun har som . Derfor også minst kalvestørrelse.

Gir minst kalvingsvansker som farrase i krysning. Slaktevekt ku : 2kilo. Gode egenskaper som morrase. Lita ku som kalver lett med grei mjølkemegde og stort morsinstinkt.

Stort morsinstinkt kan . Okse 47 Gubben av Utgårdstrøen, kollet , født feb. Kenos av Utgårdstrøen, mff tyske Kenos, mmf Pan av Gamkinn. Mora er ei veldig snill og lovende ung ku i besetningen. Det vert sagt at ein kan ha på plassen og foret av ei anna ku , men så er jo plassen som er kravd for kyr vel uavhengig av størrelse?

Men det med tilskotet stemmer i. Bare for å være litt nysgjerrig, hvis du krysser Dexter med Galloway blir avkommene hornet, kollet eller litt av hvert? Altered cytokine export and apoptosis in mice. Noen ganger når kalver fødes ute i beitesesongen, kan det bli vanskelig å komme i mål med ønske om en kollet besetning, sier Øiestad. Det er for øvrig ikke lett å få både i pose og sekk.

Kollede gener har sitt fortrinn i mangel av horn, mens de med horn som regel har større muskel- og kjøttfylde. Du skal passe deg når dei kollete kyrne får horn. Som eit lett vil forstå er dette eit gamalt ordtak. Som sikkert har vore i bruk også i dei sunnmørske bygder gjennom hundreåra. Sjølvsagt er det ingen som trur at ei kollet ku får horn.

Men ordtak-makaren (som her lagde eit retteleg visdomsord) har vel tenkt . Om ei ku skal klassifiseres som enten treg, normal eller rask, kan resultatet variere mellom personene som bedømmer denne egenskapen. Det kan være ulik oppfatning av hva som er normalt eller. Et god og illustrerende eksempel er egenskapen kollet. Dette vet vi styres av ett enkelt gen, og ved å bruke .