Klippe villsau

Vi har bak oss ein periode med lite nedbør over store deler av landet, særlig så langs kysten av Vestlandet til Midt-Norge. På same måte som for barfrostperiodar om vinteren har dette ført til utfordringar og for nokre villsaubønder problem i form av minkande tilgang til vatn og i verste fall ikkje tilgang på vatn . Takker for oppklarelsen. Men ser heller ikke hvordan det medfører store lidelser til en sau hvis den ikke blir klippet.

Vidare må ein sjekke kva lover og reglar som gjeld. Skal du drive på gamle måten med dyr som går ute .

De har små ørere som peker skrått oppover. Hale: Kort hale med dekkhår. Klippemaskin innlegg 25. Flere resultater fra gardsdrift. Villsau vs NKS innlegg 19.

Dyra skal samlast minimum vår og haust for kontroll, m. Animalia ha lagt ut en opplysningsvideo på som kan være til god hjelp for klippere og ullhåndterere. Wenche lager deilig viltgryte av villsau fra Smøla. Men får du ikke tak i det kan du bytte utt villasuen med hjort, elg, reinsdyr eller lam.

Den er like flink å klyve i fjell og berg som geiter, og er slik en bedre sau, enn spelsau og dalasauen. Vi er begge glade i dyr og syns det hadde vært artig å kunne ha et par villsau gående som kunne gitt oss noen lam i avkastning hver høst. Dyrene skal samles når det er nødvendig av dyrevernmessige hensyn, og minimum vår og høst for kontroll, merking, napping og klipping av ull, nødvendig . Eller ved at man hjelper de en del og napper.

Naboen min hadde også villsauer , han kjøpte de fordi han skulle få ha sauene og aldri mer drive med klipping. Mattilsynet mottar flere meldinger enn tidligere år på bønder som ikke klipper sauene. Den viktigste forebyggingen mot dette er å klippe sauen innen fristen, minner Tørresdal bønder på Haugalandet og i Sunnhordland om.

Veit at man egentlig skal hive sauen på ryggen, så man klipper dem, men Ferdinan (sauen) er så stor og. Resultatet blir at enda flere useriøse aktører blander inn spelsau og storsau med den ekte villsauen for å øke slaktevekta. ULLFELLING: Den ekte villsauen feller selv ulla og trenger ikke klippes. Dette setter rasen i fare igjen. Gammelnorsk sau røyter ulla i motsetning til andre saueraser som må klippes.

Halen skal være kort, hodet skal være edelt, og. Bonde med tiltak mot lammetap. På skattejakt etter lam. Det er også godt at dept. Ville villsauer ankommer Nordre Søster – Den ferske sauebonden Arne Ivar Jonassen fikk utfordringer da han.

I forbindelse med overgangen til linjeklipping har flere uttrykt bekymring for at det vil bli vanskelig for sauebøndene å få klipping av sauen i framtiden.

Norge er i dag avhengig av utenlandske klippere, men de vil kunne utebli med det nye systemet. Selv om sideeffekten av slakteriklipping forsvinner, . Derimot var det snakk om en ren forespørsel om jeg kunne skaffe meg villsau , ponni eller et annet husdyr som kunne ta gressklippen og kanskje frisere litt på buskene mine. Altså ikke dyr som matauk og tilskudd til husholdningen.

Jeg ville ha dyr som kunne jobbe og gjøre nytte for seg.