Kjøttproduksjon norge

Import av storfe (biffer og fileter) til Norge kommer hovedsakelig fra EU-lan men også fra land i Afrika og Sør-Amerika. Norge har nok tilgang på vann og er ett av de få landene i verden som ikke er avhengig av kunstige vanningsanlegg. Andrew sier likevel at hovedtrekket i undersøkelsen vil være like gjeldene her i Norge – nemlig at kjøttproduksjon og særlig produksjon av storfekjøtt, krever store ressurser.

Nesten prosent av det norske fastlandet er landbruksareal. I denne utgivelsen får du svar på det meste om jordbruk, skogbruk og jakt i Norge de siste årene. Det er lagt vekt på å vise utviklingen i landbruket over tid.

I tillegg til en generell del om norsk landbruk er det egne kapitler om jordbruk, skogbruk og jakt. Tilgang: Tilgang for norske IP-adresser. Medvirker: Norges kjøtt og fleskesentral. Overordnet post: Norbok. Sammen med seniorforsker ved NiBio – Norsk Institutt for Bioøkonomi Arne Grønlund har jeg en kronikk på trykk i . Norge er et grasland er en dårlig unnskyldning til å øke kjøttproduksjon i Norge.

Kjøttproduksjonen i Norge økte i første halvår økte med prosent. Det er spesielt kylling og andre typer fjærfe vi spiser mer av, men mindre svinekjøtt. De fleste har sett reklame for kjøtt, egg og melk hvor bilder av glade dyr gir inntrykk av at livet som produksjonsdyr er uproblematisk, eller hørt politikere fortelle at “i Norge har dyr det godt”.

Men dyrene det er snakk om kan sjelden røre seg naturlig, de rammes av sykdommer på grunn av produksjonspresset . Klimaregnskap viser at storfe gir langt større utslipp enn for eksempel kylling og svin. I takt med at kjøtt relativt sett blir stadig billigere, øker forbruket av kjøtt i Norge. Samtidig har norsk import av storfekjøtt også økt de siste årene. I dag er nesten hver femte biff importert, og prognosene tilsier at importen vil . En viktig grunn til at utslipp fra kjøttproduksjon er høye på verdensbasis, er avskoging.

Les også:Derfor nekter Jens å ta Klimatesten. Skog hogges ned for å gi beitemark til dyr og for å dyrke for. Når man hogger skog uten å plante ny, frigis det store mengder CO sier Granaas. I Norge står landbruket for ni . I løpet av de siste årene har kjøttkonsumet økt enormt over hele verden. En gjennomsnittlig nordmann spiser nå over kilo kjøtt i året.

Norge var lenge stort sett sjølvberga med eige kjøtt, men i seinare tid har me måtte importera ein del storfe- og småfekjøtt. Når det gjeld verksemder som driv med nedskjæring, kjøttproduksjon , kjøttforedling, lagring og transport av kjøtt, utfører Mattilsynet tilsynet etter risikovurdering. Både hensynet til miljøet, folkehelsen og bærekraftig jordbruk og bærekraftig matproduksjon tilsier at norsk kjøttproduksjon bør reduseres. Selv om Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag sier at bønder èr opptatt av å kutte landbrukets klimautslipp, ønsker han ikke å akseptere redusert kjøttproduksjon.

Vi har utallige ganger . På øya Tautra utenfor Frosta i Trondheimsfjorden driver Kjersti Brustad en skikkelig gammeldags bondegård med høner, ender, kaniner, perlehøns, kalkun og grønnsaker til eget bruk, i tillegg til nesten hundre storfe og rundt femti sauer som leveres til Nortura og selges under merkevaren Gilde. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Fisk er fisk og kjøtt er mat? Lakseproduksjon versus andre proteinkilder. En oppfordres til å spise mer laks . Laks er sunnere enn konvensjonelt kjøtt.

Norge har gode forutsetninger for produksjon basert på beite og grovfôr, og det er derfor en stor politisk utfordring å finne fram til virkemidler som kan øke volumet av grasbasert kjøttproduksjon. Denne rapporten vurderer en rekke ulike politiske tiltak for å øke produksjon av . Jeg ønsker å lære litt mer om hvor bærekraftig kjøttproduksjonen vår er. Jeg vet vi bruker mye ressurser for å produsere særlig rødt.