Kjerneoverføring kloning

Kloning av dyr ved kjerneoverf ring. Kjernen fra denne cellen. Plansje som viser metoden ved kjerneoverføring.

Senere har også andre dyr blitt klonet ved samme metode, men . Metoden som ble brukt for å lage Dolly, kalles kjerneoverføring. Cellekjernen er der cellens arvestoff befinner seg, godt beskyttet av kjernemembranen.

Under kjerneoverføring settes cellekjernen . Tekst og animasjon om kloning av Dolly. Med en tilnærming kalt kjerneoverføring med elektrofusjon fulgte klonede kuer, kyllinger, griser og katter snart etter. Dolly ble klonet ved kjerneoverføring. Fremgangen innen denne teknologien har forårsaket store kontroverser, den siste tiden rundt påstandene om det første klonede menneskebarnet.

Den andre gruppen hadde mer begrenset potensial, og den siste gruppen besto av fullt ut spesialiserte celler. Forskerne fant ut, stikk i strid med det de forventet, at de mest spesialiserte cellene var enklest å klone. Etter kjerneoverføringen vokste prosent av disse cellene til unge embryo. To av dem overlevde fødselen, .

Ein teknikk der ein tar kjernen ut frå egget, og set inn ei celle frå det individet ein vil klone. Denne metoden er komplisert og i dei aller fleste av forsøka endar det med at fosteret døyr, eller får store misdanningar. Ein har ikkje greidd å klone alle dyr ved kjerneoverføring.

Dei dyra ein har klart å klone er sau,. Ved kloning av en celle lager man identiske kopier av denne cellen. For å klone et individ har man to muligheter. Enten hjelper man naturen med å lage eneggede flerlinger – såkalt embryosplitting (fig 2), eller man skaper et embryo ved å transplantere kjernen fra en kroppscelle til et ubefruktet egg – såkalt kjerneoverføring.

Prinsippet for kloning ved kjerneoverføring vises her i en animasjon. Det er imidlertid fullt mulig å kombinere embryoteknologi med genteknologi. Hos pattedyr er kjønnet bestemt av kromosomer, så en hannkjerne vil ved kloning gi en hann.

Klonete dyr kan være mer utsatt for sykdom, og ha kortere levetid fordi en bruker en slitt kjerne til kloningen. Kroppsceller er et produkt av mange delinger, og kjernen vil ofte ha samlet opp feil under veis. Kloner er genetisk identiske og forekommer naturlig hos organismer som har ukjønnet formering, som bakterier og mange planter.

Denbsp;kan også forekomme naturlig hos mennesker. Nei, vi bruker ikke kjerneoverføring. Det som skjer ved kjerneoverføring er at man overfører kjerner fra spesialiserte celler til eggceller uten kjerner. Eggcellene utvikler seg da normalt, til fullstendige individer.

Denne teknikken er kjent og blir brukt til å avle frem flere eksemplarer av et godt arvemateriale. En vanlig kroppscelle blir tatt fra individet som skal klones.

Men mitokondriene fra eggcellen blir ikke fjernet, og siden. Det finnes også privatfinansierte forsknings prosjekter som har som mål å klone høyt elskede kjæledyr. Om det er lettere eller vanskeligere å klone mennesker enn andre . Men det kan bli særlig aktuelt for å reprodusere dyr som er blitt genmodifisert for å ha bestemte egenskaper.

Dermed er kloning knyttet opp til genmodifisering av dyr. EU-parlamentet har vedtatt en resolusjon der man anbefaler medlemslandene ikke å tillate terapeutisk kloning. Dette vil særlig være tilfelle for produksjon av . Figurer kapittel 8: Den bioteknologiske tidsalderen.

Deretter blir den befruktede cellen satt inn i en livmor og utvikler seg til et nytt individ som er genetisk identisk med individet cellekjernen kom fra.