Jurhelse

Mastitt betyr betennelse i juret. Arvelige faktorer, klima i fjøset, fôring, vitamin og mineraltilskud vannkvalitet, smittepress, melketeknikk , hygiene og bruk av spenespray har alle betydning for risikoen for unngå . De siste årene er det er satt inn store ressurser på forebyggende helsearbei miljø- tiltak, justering av behandlingsstrategi og avl for å. Retningslinjer for bruk av sintidsbehandling. Det er viktig å kjenne til hvilke mastittbakterier som er tilstede i fjøset for å gjøre riktige mastittforebyggende tiltak.

Godt reinhold i liggebåser og i fjøset for øvrig, reduserer risikoen for jurbetennelse.

TINE Rådgiving, Helsetjenesten for storfe, TINE SA, P. Den nye beregningen teller ikke med kliniske mastitt- behandlinger. Telleren er antall celletallsanalyser over 200. Nevner er som før antall kyr som har . Helseopplysninger blir en del av den elektroniske perioderapporten. Dette gir bedre muligheter til å styre besetningens jurhelse.

Opplysningene finnes ved å se på Helseoversikt under Dyrehelse i Min Produksjon på medlem. Cellebidrag, geometrisk middel for de siste celletallprøver . Sentralt i vurderingene er celletall i mjølk og hvordan celletallet varierer over tid.

Bruk av gjentatte celletallsmålinger ligger til grunn for vurdering av prognose for behandling i. DeLaval Håndbok om juhelse skal være en inspirasjon for god jurhelse , og en faktabok som gir kunnskap i det viktige arbeidet for bedre jurhelse og dermed friskere dyr, bedre melkekvalitet og bedre økonomi i melkeproduksjonen. Men vi har fått Helsetjeneste storfe til å skrive om sjølve avsininga, med fokus på korleis ein skal sikre god jurhelse i komande laktasjon. Brosjyra inneheld også aktuelle tiltak for å redusere faren for mjølkefeber. Jurhelse blir ofte målt ved hjelp av antall somatisk celler (SCC) i melken.

SCC består av nedbrutte celler fra juret og hvite blodlegemer, som er en del av immunforsvaret og beskytte kua mot infeksjoner. Prosjektet skal utvikle matematiske algoritmer for å håndtere SCC data innhentet ved hver melking og å. Tankvask og jurhelse kyr sundhet melkeproduksjon. Vi får besøk av spesialrådgiver Hanne Strand fra TINE som vil undervise i emnet for kommende agronomer og bønder. Send oss en kommentar til denne artikkelen.

Husdyrklanen inviterer til fagkveld om jurhelse og om virusene BRSV og BCoV! Stedet er H1på IHA den 2. Denne fagkvelden vil ikke bare ha. See what people are saying and join the conversation.