Jordbruk engelsk

Oversettelsen av ordet jordbruk mellom norsk, engelsk , spansk og svensk. Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Norwegian Bokmål), farming (English).

For deg som elsker bøker! Originalmanuset til underkapitlet er skrevet av.

Siri Fauske har klargjort manuskriptet for trykking og Lars. Eriksen har oversatt sammendraget til engelsk. Prosjektet er finansiert med avtalemidler fra jordbruksavtalen.

Søknadsskjema for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Elektronisk: Søk om produksjonstilskudd i. Søknad om tollnedsettelse for industrielt bearbeidede landbruksvarer. LDIR- 72 Ingen frist . Eit av dei viktigaste verkemidla i landbrukspolitikken for å sikre norsk produksjon, er importvernet på jordbruksvarer.

Du kan søke på forskerens navn eller innhold i titler, beskrivelser, institusjoner, fag og geografisk tilhørighet. Du kan godt bruke flere ord: frukt helse gir færre treff enn bare frukt. Noen prosjekter er på engelsk slik at kveite og halibut (= kveite på engelsk ) vil gi forskjellige funn.

Jordbruk sysselsetter størsteparten av befolkningen, og landet hadde tidligere en betydelig eksport av jordbruksprodukter. Engelsk er offisielt språk. Generelle data om jordbruk i sin alminnelighet skal ordnes under 241. Opplysninger om overtro, skikk og bruk som er knyttet til spesielle dyrkingsformer, skal ordnes under de respektive kategorier. Færre årsverk i jordbruket.

Last ned overenskomsten. Se tilhørende hovedavtale. Nynorsk har en artikkel oJordbruk. I eit land av stein og fjell, kor regnet slåst med nordavinden, vi har blitt vane med fem veker ferie og ei lønsutbetaling som kjøper oss fri frå den strevsame vegen mellom jord og bord? Denne veilederen gir informasjon om tiltak for å begrense vannforurensning i jordbruksområder.

Kvifor skal vi fø på bønder som produserer den dyraste maten i verda, … LES MER når . Studiet går under: Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. Veilederen er finansiert av Landbruksdirektoratet og . Det er registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på studiesteder.

Det er registrert relaterte studier, og det finnes relaterte yrker til utdanningen JORDBRUK. Et slikt jordbruk kan føre til en nomadisk tilværelse. På et typisk gårdsbruk i Eidskog drives det kornproduksjon i kombinasjon med skogbruk.

Hele av jordbruksmarka blir brukt til korn, mest havreproduksjon, men også en del bygg. Jorda kan med fordel brukes . Ordningen med tilskudd til avløsning ved ferie og fritid skal bidra til å fremme avløsning i jordbruket. Avløsning ved ferie og fritid. Enkeltpersonforetak må dokumentere utgifter, mens andre foretak enn . Kurdisk (kurmanji), cotyar, cotkar.

Bokmål forklaring, en person som arbeider med jordbruk og husdyravl på egen går en gårdbruker Les høyt.