Hvorfor hugges regnskogen

Etterspørselen etter råvarer som mat og dyrefôr, tømmer og papir, drivstoff og mineraler er hovedårsaken til at regnskogen forsvinner. Bygging av veier og vannkraftverk er også med på ødeleggelsen. Regnskogen gir liv til 2millioner mennesker og kanskje så mye som prosent av verdens dyre- og plantearter. Likevel blir den ødelagt i et vanvittig tempo.

Konsekvensene er katastrofale. Vi blir stadig flere mennesker på jorda, og befolkningsveksten får ofte skylda for hvorfor landbruket er den viktigste årsaken til avskoging. Men sannsynligvis spiller kostholdet vårt en like stor rolle. Velstående forbrukere spiser mer animalske produkter som kjøtt, egg og melk, som er mer ressurskrevende å produsere. Fortsetter vi å ødelegge regnskogen får vi drastiske endringer av klimaet.

Menneskene som bor der mister sitt hjem, og ødeleggelsene kan skape en ny flyktningkrise. Hvorfor hogges regnskogen ned? Vi mennesker har ødelagt en tredjedel av regnskogen og hvert sekund forsvinner annet hvert sekund.

Regnskogen blir hovedsakelig hogget ned av fattige bønder som er avhengige av å kutte ned regnskog for å gi mat til sin egen familie og utvide sin egen bedrift. Det var i lang tid ikke noe problem å hugge ne fordi trærne ble hugget ned for hånd. De store trærne ble stående, så de strødde frø så regnskogen kunne vokse tilbake. Men i dag er det store maskiner som kommer for å hugge ned skogen. De ødelegger selve grunnlaget til skogen, og legger hele plassen . Vel, det er flere årsaker til det.

Syklusen i avskogingen av regnskog foregår som oftest på følgende måte: Først kommer de store tømmerselskapene inn og hugger ut tømmer som egner seg til møbelindustrien. Av: Øystein Eide, June Midtun og Isabel Sønnervig Regnskogen er verdens eldste og mest frodige økosystem. CO2en som hadde blitt tatt opp i trærne. De norske regnskogmilliardene er en suksess. Siden årtusenskiftet er regnskog tre ganger Norges størrelse blitt ødelagt, viser ny rapport.

Klima: Regnskogen lagrer CO2. Alt dette for å kartlegge om det er bra nok informasjon om det. Spørsmål : Vet du hvorfor regnskogen forsvinner ? Nja, det er vel fordi de i Sør-Amerika hugger ned trærne for å kunne lage hus og sånt.

De hugger ned for å få mer plass til bygninger og moderne hus tror jeg. Fortsatt hugges regnskogen ned i hurtig tempo. Ved å bevare regnskogen bevarer vi et biologisk skattkammer som rommer 50– prosent av klodens plante- og dyrearter. Regnskogen binder store mengder COi de store mengdene biomasse som er til stede. Den er derfor en viktig faktor i CO2-balansen i atmosfæren, og dermed også for drivhuseffekten.

Når regnskogen hugges vil den erstattes av vegetasjon med mindre biomasse, gjerne landbruksareal, og drivhuseffekten . Fagstoff: Regnskogen er på mange måter livgivende og binder svært mye karbondioksid. Samtidig skyldes prosent av de menneskeskapte klimagassene ødeleggelse av regnskogen. Levende skog lagrer CO(se forklaring over), men når trærne dør og råtner – eller hugges og brennes – slippes karbonet ut i luften. I tillegg går treets evne til å lagre karbon også tapt, og mindre karbon vil dermed absorberes fra atmosfæren i fremtiden.

Dersom ikke trærne hadde absorbert så store deler . Hvert år forsvinner litt av regnskogen i Amazonas i Brasil. Det siste året har denne avskogingen økt med prosent. Det er sammenlignet med året før. Det opplyser forsknings-instituttet INPE.

Det kan få konsekvenser for Norges lovede støtte til regnskogen. Norge har lovet Brasil seks milliarder . Ford Foundation skrev et tankevekkende blogginnlegg og publiserte en video kalt A death in the forest som viser hvorfor Charlie Taylor, urfolksleder fra Mayangna, ble drept i en. Regnskogen brennes og hugges ned til fordel for beitemark, soyaplantasjer, jordbruk, gruvedrift, veier og tømmerdrift. Elvene forurenses av oljeproduksjon, sprøytemidler og ulovlig gullgraving.

Dette fører til at det hver dag forsvinner et ukjent antall plante- og dyrearter. Mange av disse er fremdeles ikke vitenskapelig. Jonas Oliveira Da Silva kan nå hugge et tre lovlig – og tjener mer penger enn før.

Trær hugges ned og fraktes vekk fra regnskogen. FOTO:REGNSKOGFONDET Siden regnskogene er så frodige, trodde menneskene at jorda måtte være veldig fin å dyrke mat og beitegress på. Derfor begynte de å rydde digre stykker med.