Hvordan døde tollundmannen

Hun ble hengt i et lærbelte, og under fletten hennes finnes avtrykket løkken etterlot seg. Elling-kvinnens lik var så ødelagt at man ikke kunne se om det var . Et moselik eller myrlik er levninger av et menneske funnet i en myr. Slike levninger er gjerne godt bevarte på grunn av fravær av nedbrytende oksygen, og tilstedeværelsen av konserverende aktive stoffer i myren.

Funnet kan dateres til 1. Den døde var usedvanlig godt bevart slik at det har vært mulig å danne seg et korrekt bilde av kroppstype og ansiktstrekk.

Fagstoff: Rike arkeologiske funn i myrer skyldes lav temperatur, mye vann som holder oksygenet borte, lav pH og sphagnan som skilles ut av torvmosen. Alle disse faktorene bidrar til å hemme forråtnelsesbakteriene. Det er funnet store mengder med offergaver som tyder på at myr og innsjøer har vært . Bruk bøker og Internett for å finne svar. Hvordan ser det ut i myra? Er det like vått over alt?

Vokser det ulike vekster på forskjellige steder i myra? Undersøk, og skriv rapport. Da avdekkingen med maskin var gjennomført ned til en dybde hvor vi ønsket å bruke finere gravemetoder, ble graveflaten inndelt i et rutesystem.

Men var han blevet hængt i rebet, eller var han blevet kvalt med det? Og hvordan mener man, at ofringen er sket? Den danske Tollund-mannen ble funnet i myrKunnskapen om mosens konser- verende egenskaper ønsker forskerne å utnytte i moderne industriell mat- konservering.

Tollundmanden blev fundet med et reb om halsen. Grunnen til at fisk blir konservert når den kommer i kontakt med sphagnum-mose, har å gjøre med hvordan forråtnelsesprosessen skjer. De siste dinosaurene døde ut for millioner år siden, sier Surlyk. Hudavtrykk på bunnen av kinesisk sjø.

Mumifiserte dinosaurer har man aldri funnet, men man kan finne godt bevarte avtrykk og rester av huden i forsteinet tilstand. Det var ikke bare egypterne som hadde smarte metoder for å bevare sine døde. Klimaet er rått og fuktig, sammenlignet med tidskapsel- forholdene som kan være i ørkener, hvor andre kjente mumier kommer fra.

Mumier er døde og mer eller mindre intakte menneske- eller dyrekropper der den naturlige forråtnelsesprosessen er blitt stanset som et resultat av fysikalske eller . Både skjelett, hud og klær er bevart. Kr og ble begravd i ei torvmyr. Hva må jeg gjøre for å ikke bli fossil? Steder hvor det er liten sannsynelighet for å. Folk har fått mer kunnskap om hvordan de kunne forebygge sykdommer, de har fått mer kunnskap om hvordan de kunne ha bedre hygiene.

I et festlig lag sammen med gode caravan-venner disku- terte vi sikker kjøring på motorvei, og især skifting av kjørefelt. Vi viser deg hvordan du kommer i gang med å lese e-bøker. Finn alt du trenger på topix datingside komigang.

Få anbefalinger og anmeldelser fra våre bibliotekarer på topix . Index til mine rune-, norrøn mytologi- og vikingrelaterte sider.