Hvor mye veier en sel

Ulikt andre selarter , har ungene til storkobben felt baby-pelsen i morens liv, og har voksen pelskvalitet når de fødes. De kan derfor oppholde seg i vannet allerede første dag etter fødselen. Ungene har en tre ukers . Steinkobben er en middels stor selart som varierer noe i størrelse fra bestand til bestand. Pelsfarge og mønster varierer mye.

De er intelligente dyr, og finner fort ut hvor enkelt det er å forsyne seg av fisk som er ferdig fanget i garn og ruser.

Seler Bufret Lignende Seldyrene har kolonisert nesten alle havområdene på kloden, unntatt de stor åpne havstrekningene i Stillehavet, Atlanterhavet og Indiahavet. De pelagiske selartene finnes først og fremst i de kalde havstrøkene i Arktis og Antarktis. Og de få artene som finnes i tropiske farvann lever først og fremst i tilknytning til de kalde og . Havforsker Bjørge mener at steinkobbene har fått et ufortjent rykte, blant annet i forhold til hvor mye fisk de spiser. Det blir påstått at selene spiser opp mot kilo fisk i døgnet.

Det mener jeg er lite troverdig. En voksen sel veier omtrent like mye som et menneske, og inntaket av næring ligger nok nærmere . Steinkobbe Steinkobbben er kystnær og holder seg ofte lenger inn mot land enn hva for eksempel haverten gjør. Den er derfor vanlig i mange fjorder.

Den kan også gå opp i elver. Selungene i Oslofjorden fødes i juni og etter tre uker hos mor begir de seg ut på egen hånd for å lete etter mat. Tidligere i vår fant vi også en på Snarøya, sier Bronndal. Verre hadde det vært for Gustafsson om han hadde fått en voksen sel i båten.

De veier gjerne over hundre kilo, . Om våren har de kjønnsmodne hannene et mye mørkere ansiktsparti enn hunnene, noe som skyldes et oljeaktig sekret med sterk svovellukt som utskilles fra kjertler i ansiktsregionen. Til andre årstider er det vanskelig å skille kjønnene på avstand. Selens utrykksfulle øyne er blitt et standardargument for de som vil forsvare drap av sel – det anses ikke for saklig å la dyrets blikk gjøre inntrykk på seg. Men hva ser man egentlig i øynene til et dyr som ikke kan røre seg og som ser andre bli drept rundt seg?

Foto: Global Action Network. Hva ser man i øynene til et dyr som. Spiser en rekke fiskearter, men også varmblodige dyr som sel og hval, til og med blåhval. Ringselene graver ut huler i snøen over slike hull, hvor de kan ligge og hvile seg, samt at de voksne hunnene normalt kaster ungen sin i en slik hule.

Derfor kreves det ofte at steinkobben må fjernes (skytes) straks det observeres noen dyr, særlig i områder hvor det vanligvis er små forekomster av sel. Den nye doktoravhandlingen om steinkobbens beiteadferd underbygger tidligere undersøkelser om hva arten spiser og tyder på at tilstedeværelse av steinkobbe har liten . For ifølge anslagene på hvor mye sel som finnes i Aust-Agder, betyr det at mer enn halvparten av fylkets seler, samlet seg på samme sted for å slikke sol. Vi har ferske tellinger fra Vestfold og Telemark som viser henholdsvis 1og 1sel i fylkene, vi antar det er en del mindre i Agder-fylkene, sier Arne . Forsøk med GPS-merkingen skal gi svar på hvor mye selen vandrer langs skagerrak-kysten og hvor den finner mat.

Fiskere, som har fisket i mange år, sier de aldri før har sett så mange sel. Vi mener forvaltningen ligger langt etter med tanke på seltelling og kunnskap, sier Erlend Grimsrud er daglig leder i . Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur for årstiden. Linjen er en utjevning over år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk strek. Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet viser hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene.

Otta Kulturhus i forbindelse med skole- og barnehagestrukturen i Sel samt Helse og omsorg. Det var at Elvebakken ikke er egnet som skoletomt når man har en tomt som . Se hva du vet om små dyr – og kjemp mot en venn på trivia. Vi registrerer at det politiske flertallet i kommunen ønsker at hyttefolket ytterligere skal bidra økonomisk til kommunen, uten å få vite hva kommunen evt.

Det er rapportert fangst av flere fisk som har veid over 7kg, men trolig finnes det individer som veier godt over ett tonn. Inntil nylig var det ingen gode estimater av hvor gammel håkjerringa kunne bli. Normalt vil en sel kunne svømme mye raskere enn en håkjerring.