Hvor mange rundballer pr ku

Hei, jeg har prøvd å lete litt men finner ingen eksakte svar, hvor mange rundballer beregner dere på ammekyr type Hereford og lignende raser? Jeg tenker da på foring i vinterhalvåret, fra og med september til og med slutten av mai. Det samme spørsmålet gjelder ungdyr som fores frem til slakt, samme rase . Flere resultater fra gardsdrift.

Dette tilsvarer rundballer pr ku med 1FEm pr rundball.

Nummer på fruktbarhet – lavt kalvingsintervall – best fertilitet. Alder ved første kalving og kalvingsintervall. Låvetørket høy uten innblåsing. Ligninger for å beregne volumvekter i plan og tårnsilo ( hvor : x = lagerhøyde):.

Dårlig grovfôrkvalitet, for lite grovfôr samt ekstra kvote er naturlige årsaker til at mange har valgt å bruke mer kraftfôr i denne perioden. Hvis jeg tar ei gjennomsnittlig 2. Høy – standard i NILF FEm pr kg. Store ballar som msilofôr, 1FEm pr balle.

Melkekvoten er for tiden 4tonn. Det er kun ungdyr og sinkyr som går på beitene, som på typisk vestlandsvis består av mange mindre skifter. Avlingsnivået ligger i gjennomsnitt. Vi tar fôrprøver av alle slåtter, veier rundballer og måler volum i siloer.

Dermed blir gjødselmengden til kg pr. Den inneholder svovel i tillegg til nitrogen, fosfor og ka lium noe som er viktig for avling. Utfordringa er at hun kun har igjen rundballer omkring påsketider. Tabellen under viser hvor mange kg surfôr pr. Ofte en avling som blir ensilert og lagret som rundballer.

Samme slåmaskin og samlerive blir leid til jobben. Strategien, som han har tatt med seg fra melkeproduksjonen, var å produsere grovfôr med høy fôrenhetskonsentrasjon, for så å blande det ut med halm til ønsket fôrenhetskonsentrasjon. Foto: Helle Cecilie Berger. Mange av deltakerne var selv overrasket over eget avlingsnivå, for de fleste har ikke hatt noen klar oversikt over hvor mange fôrenheter de egentlig produserer per.

Men en rundball er jo slett ikke en rundball , og det er høyst relevant å vite om det er vann, høymole og næringsfattig gras, eller godt fortørka . Hei, jeg skal etterhvert ta over familegården, gården har pr i dag ca mål dyrka mark ca mål utmarksbeite og det leies rundt 1mål dyrka. Finn ut hvor mye grovfôr du har. Regn opp antall fôrenheter du har- og hvor mange du trenger.

Hvor mye spiser en sau egentlig? Du kan også bruke dette feltet til å regne ut viktige nøkkeltall tilknyttet et enkelt oppdrag hos en enkelt kunde med tanke på forskjellig ballstørrelse og antall lag film. Ved 2kg halm pr rundballe er det 6Fem pr rundballe.

Da blir pris kr pr Fem. En regner kg ammoniakkbehandla halm pr Fem ved. Derfor finnes det mange rundballepresser rundt omkring i landet. Dette gjør at prisen for pressing blir mindre pr ball.

Jeg lurer på hvor mange kg med høy en kaldblods skal ha i løpet av dagen, jeg også ei til er ganske uenige i dette og hestene er ikke akkurat tynne 😛 Så jeg tenkte jeg skulle. I dag styrer han en samdrift alene, dyrker fôr på det som har vært gårdsbruk i bygda og leverer 500. Det er også påvist at det er stor variasjon i hvor mye areal som settes av pr.

Mange melkebruk har også opplevd en betydelig reduksjon i arbeidsbehovet gjennom utvidelse. Større gårder er raske til å. Gårdene som er inkludert i studien . Rundballer , tårnsilo, plansilo, annet.