Hvor mange mager har elgen

Geviret er oksens statussymbol, og størrelsen på geviret har stor betydning for hvor mange kuer den får bedekke under brunsten. Mange okser får et fjølformete gevir, som gjerne kalles skovler, men hos noen idivider er geviret stangformet, dog mer tjukkere stang og ferre tinner. Elggevir kan bli opptil to meter bredt i særlige tilfeller.

I vekstperioden er elggeviret dekket av et hudlag, såkalt basthud. Basten har et rikt nettverk av nerveceller og blodårer . I det siste har det vært mye snakk om ekstremkulde i Norge, og for mange dyrearter er kalde vintre en hard prøvelse. De lange beina og brede klauvene er bygd for å takle snøen. Andre drøvtyggere er for eksempel sau, geit, elg , rådyr, hjort og rein.

Løpen likner på vår magesekk. I løpen og i vår magesekk. Mange planter inneholder stoffer som vår magesekk ikke klarer å fordøye. I de tre første magene til drøvtyggerne er det.

Spesielt om vinteren er den tykk og varm, og elgen kan tåle -C uten å fryse. Elgoksen har gevir som vokser ut og felles hvert år. I forhold til hjort og rådyr, vil elgen i mindre grad trekke mellom beite- og hvileområder.

Elgen er drøvtygger og har mager. Elgbestanden i Norge har i lengre tid vært i vekst. Hvilke av disse artene liker elgen best å spiser om vinteren?

Hva heter verdens største hjortedyr ? Ingen, den har en bruskplate. Den er drøvtygger, som kuer og okser, så den har nok mager. Hvor gammel kan elgen bli?

Righteous people have no . I likhet med kua har elgen fire mager som kalles vom, bladmage, nettmage og løpe. Kua og kalven har mindre sporavtrykk. Hvis elgen blir forfulgt kan den bevege seg i galopp eller sprang.

I skogen kan man også ofte se beitespor etter elgen. Da kan man for eksempel se kvister og greiner som er brukket, kvister hvor all bark . Hva konkret er du forresten uenig i? Antall kg COsom elgen slipper ut eller virkningen av det? Her må FN, IPCC, EU og alle ansvarlige regjeringer kalle inn til nytt klimamøte, helst før påske. Det er jo helt åpenbart at evolusjonen har feilet slik . Det er tydelig at elgkuer og elgokser viser hverandre hengivenhet i brunsttiden, og det er virkelig hjertevarmende å se hvor godt en elgku passer på kalven.

Videre forteller eksperten at kjøttet du skal være forsiktig me er hjortevilt – altså kjøtt av elg , hjort, rådyr og rein. Viltkjøtt smaker utrolig godt og er mager kost sammenlignet med annet rødt kjøtt. Dette har ført til mager elg mange steder, og krav om større avskytning for å få slaktevekta opp igjen. Elgstammen i Aust-Agder har med sikkerhet landets dårligste bestandskondisjon. Sannsynlig er den også verdens dårligste, sier utmarkskonsulent Lars Erik Gangsei i Faun Naturforvaltning til VG.

Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen fødebinge med mye halm på golvet. Voksne kuer har fire mager og mange mikrober i vomma som hjelper til å ”spise” gras, høy og halm. Og nå har jeg lært hvordan slike gevir skal pakkes inn når man skal ha dem med på fly.

Som alt annet vilt, er den svært mager i kjøttet og krever en skånsom tilberedning. Jeg husker med gru en gallamiddag hvor kokkene hadde saltet og delvis tørket . En stor elg kan veie minst 3kilo. Mage , tarmer og andre innvoller kan utgjøre rundt 1av dem.

Når dyret er skutt, haster det med å få ut innmaten for at ikke gasser fra magesekken skal sive ut og ødelegge kjøttet. Før spiste folk alt, i dag er det lettvint å la mye ligge igjen. Sverre Dahlen Aspenes kom helt innpå en elg i Meråker. Han fikk både mate og stryke på det store dyret. Bernt Ole Ravlum har med stor bekymring registrert at sykdommen Chronic Wasting Desease (CWD) er påvist i Selbu og at det er sett elg som kan være.

Vi skyter ikke før vi er sikre, for vi vet hvor mye arbeid det er med å felle et dyr og ta det frem. Enkelte elgkyr kan vel være mager på denne tida?