Hvor mange grisunger får en gris

Ei purke får vanligvis fra til unger i et kull. Det mest vanlige er at purka får unger. Det første nyfødte grisunger gjør, er å lete seg fram langs magen på purka og finne en spene og suge i seg purkemjølk.

Ei voksen purke kan godt veie . Såkalt slaktegris er større griser som er oppfôra for. I Nord-Amerika , Europa og i Kina er imidlertid svinekjøtt en ettertraktet råvare, som mange også regner som sunnere enn mørkt kjøtt. I Norden er svinekjøtt det mest populære av. Toff-start-for-en-liten_-nyfodt-gris Bufret 1. De første dagene files også tennene for å unngå skader. Når grisungene er mellom en og tre uker gamle kastreres hanngrisene.

Dette utføres av veterinær og det . Det kan blant annet oppstå halebiting, hvor halen kan bli gnagd av helt opp til roten. På grunn av liten plass blir det konkurranse om de begrensede ressursene , som gjerne fører til slossing og kan gi skader. Norske griser blir avlet for å være magre og få mange grisunger. Gjennomsnittlig får purka nå over . Også grisungene får problemer knyttet til svært smertefull kastrering og for kort tid med moren.

Noen som har peiling på hvor mye kraftfor man må regne pr gris gjennom sesongen dersom man får smågris i mai og lar de gå ute til de slaktes utpå høsten . Småbruk: Sau, gris eller storfe til egen bruk? Oppstart av smågrisproduksjon innlegg 11. Flere resultater fra gardsdrift. Større kull og flere avvente per årspurke – Svin svineportalen.

Stoerre-kull-og-flere-avvente-per-aarspurk. KT YTELSE OG STØRRE KULL. I fjor ble det i gjennomsnitt avvent 2grisunger per årspurke (Tabell 1). Beregna avvente påvirkes av hvor ofte purkene får kull, og hvor store kullene er. Antall kull per årspurke siste året er 11.

Mange trur grisen er ureinsleg fordi me ser for oss at den rullar seg i søla. Grisen brukar søla som solkrem, myggspray og for å kjøla seg når det er. Den får 8-ungar om gongen. Det er i stor grad purkas morsinstinkt som bestemmer hvor mange grisunger som overlever disse kritiske timene. Ei god purke med sterke morsinstinkt ser til at grisungene får i seg råmjølk og ikke blir liggende utenfor halmbolet.

Slaktegrisen får fri tilgang på innkjøpt økologisk kraftfôr. Omtrent av de norske grisungene dør i de første leveukene. Det er flere enn hun kan ta vare på, og ofte heller ikke har nok råmelk til. Avkommet kalles grisunger , men fra de blir omkring 2–måneder gamle benevnes de gjerne som kultegriser.

Grisungene kan skade hverandre og moren i kampen om . Selv om mange synes at grisen er grisete så er de faktisk renslige dyr som helst vil gjøre fra seg på en fast plass, men til gjengjeld elsker de å grave i jorda og rulle seg i gjørme. Hvis spedgrisen ikke får immunstoffer fra råmelken, vil grisen først etter uker ha et fullstendig immunsystem. Purka hjelper til så godt hun kan, men når det fødes mange grisunger (også kalt spedgris ) på kort ti sier det seg selv . Hoved- grunnen til den store resultatframgan- gen er økt . Når et kull består av mange grisunger , blir arealet av fosterhinnene for hver grisunge mindre, noe som betyr lavere fødselsvekt hos ungen. Dersom man skal fortsette med å avle fram purker som får store grisekull, må det iverksettes tiltak for å hindre økt dødelighet, mener forskeren. Griser med adgang til fôr døgnet rundt tilbringer mye større del av døgnet ute enn de som får fôr tildelt bare to ganger om dagen.

I gamle dager var fiskesmak på gris et betydelig problem, men i de seinere åra har en lært hvor viktig kvaliteten av fôrfettet er, og tilpassa fôringa til det. En grisunge veier omtrent ett kilogram når den blir født. Da spiser de såpass mye kraftfôr at de klarer seg fint uten melk fra mora. Mengden fôr grisene får , må tilpasses evnen de har til å vokse og utvikle muskler.

Vekstevnen bør utnyttes, samtidig som vi må unngå at slaktene blir for feite. Fôrleverandørene og egne erfaringer fra besetningen gir informasjon om hvor mye fôr grisene bør få. En antydning om vanlig . Mange purker er ikke i stand til å ta opp tilstrekkelig næring til at de får dekket det økte energibehovet i dieperioden.

Purka vil da melke av holdet og kunne avmagres. Det er derfor all grunn for næringen å vurdere å innføre et mål om optimalt heller enn maksimalt antall fødte grisunger i avlen, hvor hensyn da blir tatt til den .