Hva har karbondioksid med klima å gjøre

Det er en ting til med denne energien. Problemet er ikke bare det at vi bruker opp all oljen og gassen, det er også det at vi slipper ut CO2. Når vi brenner olje og gass, og det må vi for å skape energi, frigjøres det karbon (C). Og når karbonet møter oksygenet som er i lufta, dannes det karbondioksid , bedre kjent som C02. Karbondioksid er en kjemisk forbindelse.

Den er viktig for klima på jorden og for grønne planter.

Ved romtemperatur er karbondioksid en fargeløs gass med svak syrlig lukt og smak. Ved høyt trykk og høy temperatur har man greid å fremstille kvartslignende stoffer, carbonia, fra karbondioksid. Vi hører stadig om CO menneskeskapte klimaendringer og global oppvarming i mediene, men hva skjer egentlig når vi slipper ut for mye klimagasser – og hva. Etter vanndamp utgjør karbondioksid den andre store klimagassen i forhold til sin mengdeandel i atmosfæren, selv om den spesifikke virkningen av metan og ozon. Bufret Lignende Hva bestefar lærte meg.

Bestefar var en ukjent, gammel mann. Men hvordan var det nå igjen? Den befinner seg like langt unna sola som jorda gjør , men den har ikke noen atmosfære.

Det har de siste årene diskutert CO2-utslipp og global oppvarming så busta fyker, men er det noen som egentlig vet hva vi diskuterer.

Forsker Kjartan Steen-Olsen hjelper deg med å avgjøre hvilke tiltak som bidrar mest til å kutte CO2-utslippet ditt. De mener også at temperaturen vil fortsette å stige, og skal i København forhandle om mål som gjør det mulig å kontrollere temperaturøkningene. Det mener forskere ved Bjerknessenteret, som gir menneskeskapte klimaendringer skylden.

Forskerne har grunn til å tro at de menneskeskapte klimaendringene svekker naturens evne til å ta opp karbondioksid og på den måten forsterker fremtidige klimaendringer. I Norge utgjør CO2- utslippene over prosent av de totale klimagassutslippene. Forskerne får stadig mer kunnskap om de enkelte klimagassene , så verdiene har endret seg over tid.

Derimot, hvis arealendringer gjør jordoverflaten lysere vil mer solstråling reflekteres og endringen vil ha en avkjølende effekt. Samtidig jobbes det også for å redusere utslippene av andre klimagasser som har oppvarmende effekt, som metan, lystgass og f-gasser. USA, har kunnet hindre global enighet om effektive klimatiltak i årevis. Dette er et eksempel på negativt . Internasjonalt samarbeid. I motsetning til hva mange synes å tro har dagens naturlige og menneskeskapte CO2-utslipp ingen betydning for klimaet.

Hva er drivhuseffekten – og hvorfor gjør en økt drivhuseffekt føre til klimaendringer ? Tegnet av Lise Sandberg. Det finnes ikke lenger noen tvil: Verdens klima er i endring. Menneskelig aktivitet i løpet av de siste 1år, med avskoging og brenning av olje og naturgass, har forårsaket at mengden. CO eller karbondioksid , er en del av kretsløpet på jorda.

Lives miljøprosjekt 1: Et grønnere liv. Hva skjer når en storforbruker gjør alt hun kan for å bli mi.

En klimakvote forteller oss hvor mye klimagasser man har bes. De oppsiktsvekkende opplysningene om mulig omfattende feil i utslippstallene for klimagassen metan har kommet frem i arbeidet med den tredje delrapporten om hvordan verden kan redusere utslippende. Spørsmålet er hva man vil gjøre framover for å tette kunnskapshullet.

COi atmosfæren har økt . Forskere har funnet en ny måte å fange klimagassen CO₂, viser en fersk studie som nylig er publisert i det anerkjente magasinet Science.