Hva er skifteplan

Det er mulig å registrere endringer ved å bestille mobil lisens (se under). Skifteplan mobil er en app som kan erstatte den grønne boka. Du kan bruke både små og store bokstaver i passordet. Vent til du er tilbake på Hjemsiden.

Gårdbrukeren har her muligheten til å legge inn alle opplysningene som er aktuelle under en arbeidsoperasjon, for eksempel ved sprøyting. Hvor han har sprøytet, hva han har sprøytet, dato, klokkeslett og tempratur, pluss mye mer.

Se planlagte gjødslinger. Bekrefte utførte gjødslinger. Registrere sprøyting og annet arbeid i åkeren. Godkjent sprøytejournal. Overføre til nytt år (skiftenotering).

Bufret Om søknadsprosessen. Søknadsfrist, Gjødselplanen må foreligge før vekstsesongen tar til. Saksbehandlingsti Behandlingstid 1-dager.

Klagemulighet, Vanlig klageadgang. Bruker må på forhånd fylle ut et skjema for . Resultatene fra bladanalysene kan da vurderes på bakgrunn av hva vi vet om jorddata på skiftenivå, samt andre . Samarbeidsavtale mellom NLR og Agromatic. NLR stiller til disposisjon en personresurs tilsvarende stilling til videreutvikling av.

Avtalen gjelder for år. G2PRO eller john deere gps generelt. Regnskapsprogram, hva bruker folket? Flere resultater fra gardsdrift. Program for gjødselplan innlegg 29.

Er svaret ”Nei”, noterer du hva du har tenkt å gjøre for å rette opp . Fra GreenStar overføres dataene med minnepenn eller brikke. Data fra mobiltelefon overføres via nettet. En bladanalyse kan påvise hva problemet er, sier Rognlien. Brudd på forskriften kan medføre trekk i produksjonstilskuddet eller andre tilskudd.

Lover og retningslinjer. Gjeldende lov og regelverk. Egen forskrift fastsatt av Landbruksdepartementet.

Eksport til regneark (csv) – er Jordplans eget eksportformat som sikrer at vi for over datoer og desimaltall riktig uansett hvilken Excel versjon og språk og regionale innstillinger . Oppskriften er nokså enkel, du får oppgitt en webside som du åpner på mobilen og der skriver du inn brukernavn og passor så er fremgangsmåten litt forskjellig etter hva slags telefon du har. Da jeg skulle prøve første . Har lokalt tilpassede veksttabeller. Har innebygget kartmodul hvor det er enkelt å få fram . Beregner husdyrgjødsel og kalk.

Du har alltid mulighet for å ta KSL notater Du kan melde inn endringer til din rådgiver. Når du starter som bonde er det mange valg som skal tas og mange registreringer som må ordnes i oppstartfasen. I en oppstartsfase må du også antagelig ha en driftskreditt på plass . Ved bruk av kjemiske plantevernmidler, hvordan velger du det best egnede preparatet? Preparat med best effekt mot aktuell skadegjører eller ugras. Det som er mest målspesifikt.

Telledato for andre registrering i nytt søk- nadsskjema. Norsk landbruksrådgiving.